Symptomforskning får eget professorat

Mary Jarden tiltræder 1. februar som professor i klinisk sygepleje og symptomvidenskab med særligt fokus på kræft og hæmatologiske sygdomme.
Vent...
Den 1. februar tiltræder nuværende forskningsleder, seniorforsker, lektor og sygeplejerske Mary Jarden som professor i hæmatologi, klinisk sygepleje og symptomvidenskab i Klinik for Blodsygdomme på Rigshospitalet og ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.

Mary Jarden arbejder særligt indenfor kræft og hæmatologiske sygdomme og leder både Models-of-Cancer-Care – A Comprehensive Symptom Science Research Program og Præcision Symptom Care Research Program (PROSPER). Begge programmer forsker i symptomhåndtering fra et sygepleje- og tværfagligt perspektiv i samarbejde med øvrige seniorforskere og professorer på Rigshospitalet. Det handler om symptomhåndtering og livskvalitet

Mary Jardens forskning skal støtte indsatsen med at forbedre den evidensbaserede praksis ved at udvikle nye og innovative modeller for patientpleje. 

Overordnet følger forskningsplanen to spor. Udvikling og afprøvning af modeller og interventioner som anvendes i pleje og behandling af kræftpatienter, og hvor fokus er på de symptomer, som kræft- og hæmatologiske patienter oplever. Det andet spor skal forfølge arbejdet med symptomer på tværs af en bredere population af sygdomme.

- Vi glæder os meget over Mary Jardens udnævnelse. Marys forskning har blandt andet fokus på symptomhåndtering, interventioner som f.eks. fysisk aktivitet og livskvalitet hos patienter med kræft og deres pårørende. Mary har i mange år varetaget undervisning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på Københavns Universitet. Herudover er hun mentor og vejleder for ph.d.-studerende og post doc, og hun har gennem årene modtaget over 20 mio. til forskningsprojekter, udtaler Mette Rosendal Darmer, centerchefsygeplejerske i Center for Kræft og Organsygdomme.

Symptomer – forebyggelse, identificering og lindring 

Symptomvidenskab er et fremtrædende sygepleje- og tværfagligt forskningsfelt, hvor målet er at identificere symptomer, forstå mekanismer bag symptomerne og forbedre strategierne med henblik på at forhindre eller afbøde sværhedsgraden af symptomerne.

Mary Jarden er medstifter og drivende kraft i et nyetableret Videncenter for Symptomvidenskab (RH og KU) - en platform for vidensdeling og formidling for forskere, kliniske sygeplejersker og tværfaglige sundhedspersonale. Målet er yderligere at videreudvikle teorier, modeller og metoder for symptomhåndtering i tæt samarbejde med nationale og internationale netværk. Videncentret er tilknyttet forskningsprogrammet Models-of-Cancer-Care som er forankret i Klinik for Blodsygdomme og Onkologisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet. 

Mary Jarden har siden 2017 været ansat i en delestilling som seniorforsker og forskningsleder i Klinik for Blodsygdomme og i centerledelsen i Center for Kræft og Organsygdomme. 

Hun tiltræder i professoratet 1. februar 2021. Information om tiltrædelsesforelæsning vil udmeldes senere. 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor