​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Videncenter for Symptomvidenskab

​Videncentret styrker forskning i symptomer og understøtter evidensbaseret klinisk sygepleje med symptomhåndtering. Centret er tilknyttet forskningsprogrammet Models of Cancer Care.​I Videncenter for Symptomvidenskab forsker vi inden for feltet symptomidentificering, forebyggelse -, lindring - og håndtering af symptomer. Videncentret er etableret med det formål at styrke forskning i symptomer og at understøtte den evidensbaserede kliniske sygepleje med symptomhåndtering særligt indenfor kræft og maligne blodsygdomme.

Videncentrets forskning udvikler eksisterende teorier, modeller og metoder for symptomhåndtering i tæt samarbejde med nationale og internationale netværk, og har etableret samarbejdsaftaler med førende skandinaviske og amerikanske internationale eksperter indenfor udviklingen af symptomhåndteringsmodeller. Hertil arbejder vi i centret med opbygning og understøttelse af nationale interesse- og netværksgrupper indenfor klinisk sygepleje og forskning i symptomhåndtering og -videnskab.

Videncentret er tilknyttet forskningsprogrammet Models-of-Cancer-Care, og er forankret i Afdeling for Kræftbehandling og Afdeling for Blodsygdomme i Center for Kræft og Organsygdomme på Rigshospitalet, hvilket sikrer multidisciplinær involvering samt tilknytning til et stort og specialiseret praksisfelt indenfor området.

Aktiviteter

  • Årligt ph.d.-kursus i symptomvidenskab på Københavns Universitet (start 2019)
  • Cancersymptom symposier og/eller temaeftermiddag på Rigshospitalet.
  • Videndeling på rigshospitalet.dk/mcc, herunder som relevante nyheder og materialer.
  • At tilknytte forskningsprojekter til videncentret og medvirke til at etablere samarbejde og synergi på tværs af forskere, klinikere og videnskaber indenfor symptom science (symptom identifikation, håndtering, kommunikation mv.) 
  • Sikring af model- og teoriudvikling indenfor symptomvidenskab.
  • At udbygge nationalt og internationalt samarbejde.


Kontakt

Arbejder du med et projekt indenfor symptomvidenskab, eller ønsker du at indgå i et forskningsnetværk indenfor symptomvidenskab, er du velkommen til at kontakte

M. Jarden, seniorforsker
Afdeling for Blodsygdomme 


K. Piil, seniorforsker
Afdeling for Kræftbehandling

Redaktør