Kronisk migræne skal afhjælpes via ny teori

​Førende migræneforsker præsenterer ny forståelse, der kan føre til bedre behandling af kronisk migræne. 

Mange mennesker har migræne, men hvorfor er der nogle, som får migræne langt oftere end andre?

Det har forskere fra Klinisk Eksperimentel Forskningsenhed Glostrup ved Rigshospitalet præsenteret en teori om i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature Reviews, Neurologi. 

Professor Lars Edvinsson og hans kolleger mener, at kronisk migræne med mange angreb hver måned ledsages af inflammation i en bestemt del af hjernen. Teorien bygger på en gennemgang af andre studier på området. 

For at følge op på teorien har Lars Edvinsson og hans kolleger undersøgt om man i dyreforsøg målrettet kan dæmpe inflammation ved brug af bestemte stoffer (pERK1/2-blokkere). Resultaterne er, at det er muligt at få inflammationen til at gå væk igen. 

Hvis det lykkes at overføre resultaterne til mennesker, kan det få stor betydning for de berørte patienter. Ved kronisk migræne har patienter flere dage på en måned med migræne end uden migræne. Kan det ændres til at migrænen optræder få gange månedligt, er det en stor forbedring af patienternes livskvalitet. 
Lars Edvinsson har forsket i migræne i en årrække, han er formand for The International Headache Society og hans tidligere forskning i migræne har ført til de opdagelser, der sidste år førte til at helt nye typer af migrænemedicin kom på markedet. 

Læs interview med Lars Edvinsson om den nye teori på videnskab.dk:


Læs også om Lars Edvinssons arbejde med ny medicin
”Hovedpinen tog 35 år at kurere”Redaktør