Flere fostre skal diagnosticeres og behandles i livmoderen

Olav Bjørn Petersen er ny professor i føtalmedicin og føtalterapi ved Center for Føtalmedicin og Graviditet i Obstetrisk Klinik på Rigshospitalets Juliane Marie Center samt ved Københavns Universitet.
Planlægningen af et barns behandling og operationsforløb starter i dag ofte, mens barnet stadig blot er et foster og ligger trygt og godt i mors mave. 

Derfor skal undersøgelserne i graviditeten være mere præcise og dækkende, så flere fostre kan diagnosticeres og behandles, allerede mens de er i livmoderen, så barnet får den bedst mulige livskvalitet og bedste start på livet. Det forklarer Olav Bjørn Petersen, der fra 1. maj er ny professor i føtalmedicin og føtalterapi ved Center for Føtalmedicin og Graviditet i Obstetrisk Klinik på Rigshospitalets Juliane Marie Center samt ved Københavns Universitet. 


Olav Bjørn Petersen

Øget fokus på diagnostik og behandling af fostre
I det nye professorat skal Olav Bjørn Petersen forske i både nye metoder til diagnosticering og yderligere udvikling af de minimalt invasive teknikker, hvor man ved hjælp af små nåle f.eks. kan placere stents til behandling af fostret inde i livmoderen – med mindst mulig risiko for mor og foster. 

- Hvis vi kan blive endnu bedre til at diagnosticere sygdomme hos børn allerede inden de fødes, fx gennem nye genetiske metoder og nye former for fosterdiagnostik, kan vi hjælpe endnu flere børn og deres forældre med den bedste behandling. Fx børn med medfødte misdannelser i urinveje, børn med sjældne sygdomme og børn med medfødte lungesygdomme og hjertesygdomme. Jo tidligere og jo mere præcist vi kan sige, hvilke sygdomme det kommende barn har, desto større potentiale er der for at hjælpe barnet til verden med mest mulig livskvalitet, forklarer Olav Bjørn Petersen.

En del af et nyt professorteam i BørneRiget

Professoratet er kommet i stand takket være en donation fra Novo Nordisk Fonden til BørneRiget, som skal sikre en dansk førerposition inden for tre områder: Vævsrekonstruktion, behandling af fostre og behandling af hjertesyge børn.

Olav Bjørn Petersen er derfor ansat sammen med to andre professorer; Magdalena Fossum, og Vibeke E. Hjortdal. De skal sammen med eksperter på Rigshospitalet og Københavns Universitet at være med til at bringe Danmark i front internationalt inden for rekonstruktionskirurgi (behandling med eget væv) samt forskning, diagnostik og behandling af fostre (fosterterapi) og hjertesygdomme hos børn og unge. Læs mere om det nye professorteam i BørneRiget.

Om samarbejdet mellem de tre professorer og de mange specialer, der er involveret i behandlingen af børn og unge på Rigshospitalet, forklarer Olav Bjørn Petersen:

- Den synergi der ligger i, at man har etableret tre professorater med fokus på behandling af fostre, børn og unge, giver nogle helt unikke samarbejdsmuligheder for ny banebrydende forskning og sikring af god kobling mellem diagnoser i fostertilstanden og planlægning af behandlingen fra fødslen af, forklarer han.  
Olav Bjørn Petersen finder både koblingen til professoratet i rekonstruktionskirurgi og professoratet i hjertesygdomme hos børn og unge yderst relevant:

- Mere præcis diagnostik af fostre med hjertesygdom med bl.a. genomsekventering og MR-skanning har et stort potentiale, og behandling af børn med en række sjældne sygdomme og misdannelser allerede inden de er født, f.eks. børn med urinvejs- og lungesygdomme, vil potentielt kunne forbedre disse børns prognose på afgørende vis, forklarer Olav.

Internationalt netværk

Olav Bjørn Petersen har gennem sit hidtidige arbejde på Center for Fosterdiagnostik på Aarhus Universitetshospital etableret et internationalt samarbejde med kolleger i bl.a. England, Australien og Holland, og han har været med til at etablere det nordiske føtalmedicinske netværk. Dette vil han fortsætte og udbygge i professoratet.

Fakta om Olav Bjørn Petersen

  • Fra 1. maj 2019 ansat som professor i føtalmedicin og føtalterapi. rofessoratet er forankret i Center for Føtalmedicin og Graviditet i Obstetrisk Klinik ved Rigshospitalets Juliane Marie Center samt ved Københavns Universitet.
  • Kommer fra en stilling som overlæge ved Center for Fosterdiagnostik ved Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital Skejby. 
  • Uddannet Ph.d. og speciallæge i gynækologi og obstetrik , Ekspertuddannelse i føtalmedicin
  • Blev i 2018 nomineret til Digitaliseringsprisen for Telemedicinsk hjemmemonitorering af gravide. 
  • 60 år.
  • CV
  • Publikationer

Redaktør