De må gerne spørge hvordan det går med MIG - ikke kun min sygdom

​Når man er ung og syg på hospitalet, fylder både ungdom og sygdom meget. Men ungdomslivet skal fylde mindst ligeså meget som sygdommen i dialogen med hospitalet. Det viser erfaringerne fra Ungdomsmedicinsk Videnscenter, som fejrer 10 års jubilæum 4. – 6 december på Rigshospitalet.

Vent...

- En god læge er en, der ikke ser dig som endnu et nummer i rækken eller en, der bare skal læsses noget information på. En, der kigger en i øjnene. Jeg vil være et menneske og ikke bare en, der passerer forbi den dag, siger Andrea, der er 14 år og går i livslang behandling på Rigshospitalet for sin sygdom. - De må gerne spørge hvordan det går med mig og ikke kun min sygdom.  Det hele behøver ikke at handle om hospital og sygdom, forklarer hun.

At ungdom og sygdom ikke altid er det bedste mach for en ung, ved man alt om på Rigshospitalets Ungdomsmedicinske Videnscenter, der har arbejdet målrettet med at skabe gode rammer for unge og inddrage unge på Rigshospitalet såvel som på resten af landets hospitaler.

Siden opstarten for 10 års siden, hvor Videnscentret blev etableret med støtte fra Egmont Fonden, har Ungdomsmedicinsk Videnscenter sammen med både fonden og Ungdommens Røde Kors bidraget på mange forskellige områder til at skabe bedre forhold og rammer for unge på hospitalet.

- Der er en stigende anerkendelse af, at de unge har andre udfordringer end både børn og voksne, og at sundhedsvæsenets møde med de unge er afgørende for, hvordan de får balanceret ungdomsliv, udvikling af identitet og selvstændighed med deres sygdom som et vilkår, fortæller Charlotte Blix, der er leder af Ungdomsmedicinsk Videnscenter. - Der er stadig meget, der skal arbejdes med for at skabe en lige så naturlig plads i sundhedsvæsenet til unge som der er til både børn og voksne. Men der er også kommet et helt andet fokus på de unge gennem årene, fortæller Charlotte Blix. - Både fordi de unge ved massiv involvering har vist os vejen, og fordi personalet har engageret sig i at gøre det bedre. Det skal fejres, jubler Charlotte. Ungdomsmedicinsk Videncenter har været støttet af Egmont Fonden alle ti år. 

Ungdomsmedicinsk Videnscenter har siden 2008, bl.a.:

  • Åbnet ungecafeen HR BERG på Rigshospitalet, der er åben for alle unge på Rigshospitalet eftermiddage og weekender, bl.a. takket være en donation fra Egmontfonden og samarbejde med Ungdommens Røde Kors og frivillige herfra. Erfaringerne med cafeen har været så gode, at lignende caféer er etableret på andre hospitaler også med hjælp fra Egmont Fonden og frivillig bemanding af unge fra Ungdommens Røde Kors.

  • Udviklet og implementeret en kommunikationsuddannelse til sundhedsfaglige om kommunikation med unge, som nu udbydes som fast element i Ungdomsmedicinsk Videnscenter, for alle sundhedsfaglige på Rigshospitalet og interesserede fra andrehospitaler.

  • Udviklet en ungeambassadøruddannelse, som er et vedvarende tilbud til sygeplejersker og andre sundhedsfaglige om at specialisere sig i kommunikation og samarbejde med unge. Ind til nu er der uddannet mere end 100 ungeambassadører, som praktiserer på Rigshospitalet og en lang række andre hospitaler i Danmark.  Uddannelsen har været så stor en succes, at den nu er blevet implementeret som diplomuddannelse på Københavns Professionshøjskole i et unikt samarbejde med Ungdomsmedicinsk videnscenter. 

  • Etableret ungeambulatorier i samarbejde med sundhedsprofessionelle på Rigshospitalet, så de unge ses i ambulatorier med personale, der er specifikt uddannet til at støtte de unge i integrering af sygdom og behandling i et ungdomsliv. 

  • Etableret transitionsforløb for unge, hvor der er fokus på at skabe bedre overgange fra børneafdelingen til voksenafdelingen. Alle forløb og guidelines kan ses på hjemmesiden www.transitionsforløb.dk, som Ungdomsmedicinsk Videnscenter har etableret. 

  • Etableret et landsdækkende Ungepanel, Ungepanel.dk med repræsentanter for lokale Ungepaneler af unge i alderen 15 – 24 år, som arbejder politisk for bedre forhold for syge unge, gennem definere mærkesager.

  • Udviklet et empowerment-gruppeforløb, kaldet LIFE for unge 15-20-årige, der lever med kroniske og alvorlige sygdomme. Et forløb strækker sig over 10 måneder, hvor unge på tværs af køn, alder og diagnoser mødes og lærer, hvordan de kan leve med og blive bedre til at takle deres sygdom og ungdomsliv med en sygdom af hinanden og med hinanden. 

Ungeuge 4-6. december

Ungdomsmedicinsk Videnscenters 10 års jubilæum fejres på Rigshospitalet med en ungeuge tirsdag den 4. december – torsdag den 6. december. Se hele programmet på www.ungdomsmedicin.dk. Alle er velkomne.

Ungeugen åbnes officielt tirsdag den 4. december kl. 10 i Rigshospitalets Forhal, hvor det nye Ungemagasin ”De unge patienter har ordet” præsenteres sammen med en række foredrag og aktiviteter for unge og om unge for sundhedsfaglige og andre interesserede. Se dagsprogrammerne her (pdf, åbner i ny fane)

Kl. 15 er der paneldebat med unge patienter og personale fra Rigshospitalet. Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp deltager også. Onsdag er der fokus på foreningsarbejdet for unge, og foreninger og organisationer. Ungeugen afsluttes torsdag den 6. december med, at de unge tager ordet og inviterer til premiere på en film med gode råd til sundhedsvæsnet. Torsdag overrækkes også Rigshospitalets Ungepris og Ungeinitiativpris. Priserne gives til sundhedsfaglige, der har gjort en ekstra indsats for unge. 

Citater fra de unge: 

- Jeg er kommet på mange hospitaler, men Rigshospitalet er yndlingssteder at komme også på grund af HR BERG. Det er ligesom at have en ven inde på hospitalet. Det har givet mig rigtigt meget at kunne komme her og møde ligesindede og et personale, der interesserer sig for mig som person, der især er glad for hjælpen og opbakningen til at få skolelivet til at fungere, forklarer Adam, som er 18 år og kronisk syg. 

- Projekt LIFE og HR BERG har givet mig så meget. Jeg er blevet stærkere og mere moden, fået mere empati. Og en tro på mig selv. Jeg måler mig ikke med andre længere, og det gjorde jeg ellers ret meget tidligere, forklarer på Laura på 18 år.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor