MFR-vaccine studie

Dette forskningsprojekt, som er støttet af Innovationsfonden, skal undersøge, om MFR-vaccinen med fordel kan gives allerede ved seksmåneders-alderen for at mindske risikoen for mæslinger og styrke børnenes immunforsvar.


Nyt fra projektet 


22. maj 2020 

Opdateret information om coronavirus (COVID-19)


Vi har de seneste måneder kontaktet alle familier inden deres planlagte besøg ved MFR-projektet for at informere om vores forholdsregler ift. COVID-19. Vi er nu så godt med, at alle familier med planlagte besøg hos os allerede er informeret om vores forholdsregler ift. COVID-19 på MFR-projektet.

Vi stopper derfor med at ringe eller skrive mails ud om COVID-19 til familier med planlagte besøg. Vi følger fortsat alle sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr. COVID-19 og vi glæder os stadig lige så meget til at se jer, som vi altid har gjort. 

I er stadig meget velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål om projektet, jeres deltagelse eller vores forholdsregler om COVID-19. I kan skrive til os på MFRprojektet@regionh.dk eller ringe på telefon 35 45 25 03 mellem kl. 08-12.00 alle hverdage samt torsdag fra 13.30-17.30.

De bedste hilsner
MFR-projektgruppen.


1. maj 2020

For familier, der deltager i MFR-projektet med blodprøvetagning, udvider vi med COVID-19 undersøgelser og genetiske analyser hos deltagende børn og mødre

Som en ny del af MFR-projektet vil vi gerne foretage næse-svælg-podning samt undersøge blodprøver for COVID-19 hos både de mødre og børn, der deltager med prøvetagning. Det gør vi for at opnå ny viden – herunder hvor hyppigt COVID-19 forekommer hos raske børn.  Læs mere på siden 'Nyt fra Projektet' 


Om projektet

I det danske børnevaccinationsprogram får spædbørn MFR-vaccinen, når de er 15 måneder gamle, for at sikre beskyttelse mod mæslinger, røde hunde og fåresyge. Men i dag har de fleste mødre selv fået MFR-vaccinen, hvilket betyder, at barnet får et lavere indhold af antistoffer overført fra moderen, og disse antistoffer forsvinder hurtigere. Derfor er barnet dårligere beskyttet mod mæslinger og andre infektioner inden MFR- vaccinen.  

Ifølge en række studier fra blandt andet Tyrkiet, Portugal, Kina, Belgien, og Holland er barnet ikke længere beskyttet mod mæslinger ved seksmåneders-alderen, som det var tidligere. Det vil sige, at der er ni måneder, hvor barnet ikke er beskyttet, når man giver vaccinen ved 15-måneders-alderen. 

I studiet skal forskerne undersøge, om det er bedre for barnet at få MFR-vaccinen allerede ved seksmåneders-alderen. Både for at få tidligere beskyttelse mod mæslinger, men også for at reducere antallet af indlæggelser pga. infektioner i 6-12 måneders-alderen.

De børn, der deltager i forsøget, bliver ved lodtrækning delt i to grupper. Gruppe 1 får en placebo-vaccine ved seksmåneders-alderen, og følger derefter det traditionelle børnevaccinationsprogram, mens gruppe 2 får MFR-vaccinen ved seksmåneders-alderen og følger derefter det traditionelle vaccinationsprogram. I forsøget tester forskerne både, hvordan vaccinen virker, og om den beskytter bedre, hvis den gives tidligere. Desuden testes det, hvor lavt morens niveau af antistof skal være hos barnet, før MFR-vaccinen slår an. 

Forsøget foregår i et samarbejde mellem Rigshospitalet, Herlev Hospital og Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet. Børnene vil blive vaccineret i BørneUngeAfdelingen på Rigshospitalet.

Hvis projektet kan dokumentere, at MFR-vaccinen ved seksmåneders-alderen virker bedre end ved 15-måneders-alderen, skal Sundhedsstyrelsen beslutte, om børnevaccinationsprogrammet skal laves om, således at børnene ikke behøver den tredje vaccine ved fireårsalderen, men i stedet kan vaccineres ved seks- og 15-måneders-alderen.

Projektet løber over fem år til og med 2023. De to første år består af rekrutteringer og vaccinationer. I 2021 går man i gang med analysen af resultaterne. Det er ikke farligt eller forbundet med særlige negative bivirkninger at deltage i forsøget. Når man indgår i forsøget, skal man fortsat følge det almindelige børnevaccinationsprogram. 

Innovationsfonden støtter projektet med 23 mill. kr.

Læs pressemeddelelsen om studiet her. (pdf, åbner i ny fane)

Kontakt