Børnekræftforskere skriver gen-historie

​For første gang nogen side kortlægges gener hos alle nydiagnosticerede børn med kræft som et led i behandlingen. Målet er mere målrettet behandling med færre bivirkninger, og dermed bedre overlevelse.
​Forskere fra BørneUngeAfdelingen og Klinisk Genetisk Klinik er ved at skrive gen-historie med forskningsprojektet STAGING. Her får alle danske børn og unge, der får kræft fra og med 2017 til og med 2019 tilbud om en helgenomsekventering, hvor alt deres arvemateriale kortlægges. De får også tilbud om en kortlægning af de mutationer, der er i kræftcellerne samt en genetisk undersøgelse af barnets bakterieflora. 

Det er første gang på verdensplan, at man forsøger landsdækkende helgenomsekventering af alle patienter inden for et speciale til gavn for den enkelte patient. 

- Vi vil gerne kortlægge både årsagen til kræftsygdommen, behandlingens effekt og bivirkninger ved behandlingen. Det kan man kun gøre ved at undersøge hele genomet: Nogle mutationer disponerer for kræft, nogle mutationer gør at du er resistent over for behandlingen og nogle mutationer gør, at du får for mange bivirkninger, forklarer professor Keld Schmiegelow fra Børneonkologisk Laboratorium.

Studiet kan dermed bruges til at justere behandlingen ud fra den enkelte patients genetiske profil. 

Det tværfaglige forskningsprojektet startede i en pilotfase i juli 2016 og siden januar i år er det bredt ud til hele landet. 

Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet deltager også i projektet med fokus på hhv. analyse af data og antropologiske delundersøgelser, hvor man undersøger hvordan forældre og unge patienter forstår, oplever og reagerer på genetiske oplysninger om deres helbred. 

(Publiceret første gang i maj 2017)
Redaktør