Ortopædisk onkologi henvisningsskabelon

​Henvisningsårsager: sarkomer, metastaser, benigne bløddelstumorer, benigne knogletumorer

Henvisninger til ortopædisk onkologi skal opfylde følgende krav:

  1. ​Henvisningen sendes elektronisk
  2. Oplægget er skabt med henvisningsskabelon
  3. Eventuelle billeder overføres/sendes
  4. Eventuelle beskrivelser sendes

Henvisningsskabelon til ortopædisk onkologi
1. Udfyld nedenstående felter og tryk på knappen "Generér oplæg"
2. Kopier oplægget over i den elektroniske henvisning (eks. i anamnesefeltet)
3. Send henvisningen til afdelingskode 130125. (25.; 1301) - eller via CVI
v3-1
BEMÆRK: Pt. kan først henvises til RH ved begrundet mistanke om sarkom pba. MR el. patologi.
Patientoplysninger  
   JaNej    JaNej
Pt. tidligere behandlet  
for samme lidelse  
Pt. får blodfortyndende  
medicin  
Har pt. behov for tolk?  
Transportbehov  
Diagnostiske undersøgelser (angiv dato for seneste undersøgelse og hospital hvor gennemført)
Komorbiditet (vælg type)  
Feltet markeret med rødt skal udfyldes for at oplægget kan genereres.
Oplæg til henvisningen
Teksten kopieres over i den elektroniske henvisning (eks. i anamnesefeltet)
Oplægget vil blive vist her, når du har udfyldt skabelonen og trykket på knappen "Generér oplæg".
​​​​Tilbage til oversigt
Redaktør