For fagfolk


​​​​​​​​

Almen praksis konsulenter (KAP-H)

Det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen

​​​​​​

Corona

Personaleinformation til medarbejdere på Rigshospitalet vedrørende Coronasituation. Yderligere information kan ses på intranettet.

Forskningsenheder

Vi har en lang række forskningsenheder og videnscentre om mange forskellige faglige områder​

Grønlandskoordinationen​​

Koordinerer grønlandske patientforløb, i et tæt samarbejde mellem hospitalerne og Det Grønlandske Patienthjem.​

Henvisningsskabeloner

Her finder du skabeloner til gode henvisninger til Rigshospitalets klinikker​

Kalender

​Aktuelle arrangementer, symposier, disputatsforsvar, møder og konferencer​

Kalender med forskningsrelaterede arrangementer​

En særlig kalender med de forskningsrelaterede aktiviteter.​

Labportal​​

Praktisk information om samtlige​ laboratorieanalyser og -undersøgelser ​på Rigshospitalet​​​

Ledige stillinger​​

Søg i ledige stillinger på Rigshospitalet, jobagent, løntilskud​​​

Organdonation Øst​

Nyhedsbreve fra Organdonationsudvalget på Rigshospitalet

Vejledninger, instrukser og politikker - VIP​

Rigshospitalets politikker, vejledninger og instrukser, også kaldet VIP, til sundhedsfaglige​

Videncenter for Transplantationer​

​Videncentret har til opgave at styrke en tværgående struktur og koordinering af Rigshospitalets transplantationsprogram​

Vikarer

Om Intern Vikar Service, overenskomster, ansøgningsskemaer, kontaktpersoner, åbningstider​