​​​​​​​​​Almen praksis konsulenter (​KAP-H)

Det tværsektorielle samarbejde mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen

​​​​​​​​​Corona - information til sundhedsfaglige

Praktiske informationer, podevejledning, coronofonen - rådgivning om COVID

Forskningsenheder

Vi har en lang række forskningsenheder og videnscentre om mange forskellige faglige områder​

Færøske patientkoordination​

​​​​​Vi koordinerer et tæt samarbejde om patientforløb mellem sygehusværket på Færøerne, Patienthotel Tórshavn, afdelingerne på Rigshospitalet og øvrige hospitaler i Region Hovedstaden​

Grønlandskoordinationen​​

Koordinerer grønlandske patientforløb, i et tæt samarbejde mellem hospitalerne og Det Grønlandske Patienthjem.​​

Henvisningsskabeloner

Her finder du skabeloner til gode henvisninger til Rigshospitalets klinikker​

Kalender

​Aktuelle arrangementer, symposier, disputatsforsvar, møder og konferencer​

Kalender med forskningsrelaterede arrangementer​

En særlig kalender med de forskningsrelaterede aktiviteter.​

Labportal​​

Praktisk information om samtlige​ laboratorieanalyser og -undersøgelser ​på Rigshospitalet​​​

Ledige stillinger​​

Søg i ledige stillinger på Rigshospitalet, jobagent, løntilskud​​​

Organdonation Øst​

Nyhedsbreve fra Organdonationsudvalget på Rigshospitalet

Vejledninger, instrukser og politikker - VIP​

Rigshospitalets politikker, vejledninger og instrukser, også kaldet VIP, til sundhedsfaglige​​​

Videnscenter for Neurorehabilitering (VNR)​

​Videnscentret skal styrke et sammenhængende og meningsfuldt rehabiliteringsforløb for mennesker med erhvervet hjerne- eller rygmarvsskade og deres pårørende gennem fire fokusområder: Viden, kompetenceudvikling, forskning og innovation målrettet fagprofessionelle.​​​

​Videncenter for Specialiseret Hjemmebehandling

Videncenteret arbejder på at støtte og udvikle flere hjemmebehandlingstilbud til patienter på Rigshospitalet. 

Videncenter for Transplantationer​

​Videncentret har til opgave at styrke en tværgående struktur og koordinering af Rigshospitalets transplantationsprogram​

Vikarer

Om Intern Vikar Service, overenskomster, ansøgningsskemaer, kontaktpersoner, åbningstider​

​Tvang i somatikken

​På denne side finder du informationer, retningslinjer og værktøjer til at kunne varetage og håndtere tvang i somatikken. Indholdet er udarbejdet med baggrund i loven om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Loven skal sikre alle lige ret til behandling.


​​​