Onkologisk Team 3 (mave-tarmkræft) henvisningsskabelon

​Henvisningsårsager: coloncancer, rektumcancer, cardiacancer, oesophaguscancer, ventrikelcancer

Henvisninger til Onkologisk Team 3 (mave-tarmkræft) skal opfylde følgende krav: 

  1. Henvisningen sendes elektronisk
  2. Oplægget er skabt med henvisningsskabelon
  3. Eventuelle billeder overføres/sendes
  4. Eventuelle beskrivelser sendes​
Skabelon til henvisere fra
Afdeling for Organkirurgi og Transplantation​, RH
Henvisningsskabelon til Onkologisk Team 3 (mave/tarm)
1. Udfyld nedenstående felter og tryk på knappen "Generér oplæg"
2. Kopier oplægget over i den elektroniske henvisning (eks. i anamnesefeltet)
3. Send henvisningen til afdelingskode 130172. (72.; 1301)
v3-0
BEMÆRK: Pt. kan først henvises til onkologisk GI-team, når der foreligger
histologisk verificeret malign diagnose.
Genhenvisning af patient  
i perioperativt forløb  
til resterende 3 serier  
postoperativ kemoterapi  
Ja
Nej
Patientoplysninger  
   JaNej JaNej
Har pt. været vurderet  
på MDT-konf.?  
Pt. informeret om  
henvisning sendt til RH?  
Dato 
Har pt. behov for tolk?  
Diagnostiske undersøgelser (angiv dato for seneste undersøgelse og hospital hvor gennemført)
JaNej
Oesophagus-stenose  
Tarm-stenose  
Komorbiditet (vælg type)  
Feltet markeret med rødt skal udfyldes for at oplægget kan genereres.
Oplæg til henvisningen
Teksten kopieres over i den elektroniske henvisning (eks. i anamnesefeltet)
Oplægget vil blive vist her, når du har udfyldt skabelonen og trykket på knappen "Generér oplæg".
​​​​Tilbage til oversigt
Redaktør