NyreTX recipientudredning henvisningsskabelon

​Henvisningsårsager: nyretransplantation, nyreTx-venteliste, nyreTx recipientudredning, nyreventeliste

Henvisninger til nyreTx recipientudredning skal opfylde følgende krav: 

  1. Henvisningen sendes elektronisk
  2. Oplægget er skabt med henvisningsskabelon​​​
  3. Eventuelle billeder overføres/sendes
  4. Eventuelle beskrivelser sendes​

Henvisningsskabelon til nyreTx recipientudredning
1. Udfyld nedenstående felter og tryk på knappen "Generér oplæg"
2. Kopier oplægget over i den elektroniske henvisning (eks. i anamnesefeltet)
3. Send henvisningen til afdelingskode 130140. (40.; 1301)
v3-0
Patientoplysninger  
Er pt. i aktuel dialyse?   Ja
Nej
Er pt. medicinsk  
færdigudredt til  
transplantation?  
Ja
Nej
Tidligere transplantation  
JaNej
Er pt. tidligere  
nyretransplateret?  
Tidl. transplantation  
af andre organ(er)  
Perifere pulsforhold  
NejJa
Normal puls i lyske uden  
mislyde og uden anamnese  
på claudicatio  
Canceroplysninger  
NejJa
Canceranamnese  
Norm.Ej norm.
Resultat af GU m. smear us  
(alle kvinder)  
Resultat af rectal  
exploration (alle)  
Resultat af mammografi   
(alle kvinder over 40 år)  
Urologisk  
NejJa
UVI anamnese  
Infraves obstrukt anamnese  
AK-behandling  
NejJa
Er pt. i ADP-receptor-  
hæmmerbehandling? (eks.  
Clopidogrel el. Prasugrel)  
NejJa
Infektionsfoci  
Diagnostiske undersøgelser  
Norm.  Patologisk
Rgt. af thorax  
EKG  
BEMÆRK: Rgt. af thorax og EKG skal være gennemført inden for 2 mdr.
Klik her for instruks for risikogrupper
Myocardiescintigrafi  
Kardiologisk udredning  
Serologi (alle pt.)   Serologi (kun børn < 16 år)  
Neg.Pos. NejJa
HB surface antigen   Er pt. under 16 år?  
HB surface antistof    
HB core antistof  
HCV antistof  
HIV antistof  
EBV antistof  
Nej  Ja
Væsentlig komorbiditet  
Øvrige oplysninger   Information og samtykke  
JaNej JaNej
Tidligere blodtransfusion   Pt. informeret mundtl. og skriftl.?  
Tidligere graviditeter   Patientens accept af Tx?  
Findes potentiel levende donor?  
Har pt. behov for tolk?  
Beregnet BMI  
P-Glucose fastende    mmol/L
Er følgende medsendt den elektroniske henvisning:  
Transplantationsresumé  
Medicinskema  
Kopi af relevante dele af journal (min. seneste 12 mdr.)  
Kopi af relevante us. resultater (KAG, Myokardiescintigrafi el. CT angiografi)  
Feltet markeret med rødt skal udfyldes for at oplægget kan genereres.
Oplæg til henvisningen
Teksten kopieres over i den elektroniske henvisning (eks. i anamnesefeltet)
Oplægget vil blive vist her, når du har udfyldt skabelonen og trykket på knappen "Generér oplæg".
​​​​Tilbage til oversigt
Redaktør