Den kliniske del af uddannelsen

Specialuddannelsen til anæstesisygeplejerske er opbygget som en klinisk uddannelse i fire blokke eller perioder, kombineret med løbende teoretisk undervisning.

​​​

​De konkrete forløb er tilrettelagt i et samarbejde mellem anæstesiafdelingerne i Region Hovedstaden. Hovedprincippet er, at man både får praktik på et mindre hospital og et større hospital.

Den kliniske uddannelse foregår på 3 forskellige hospitaler og her får man indtryk af arbejdsopgaver og miljø ved rotationen. Blokuddannelsen er både en organisatorisk nødvendighed og en uddannelsesmæssig gevinst, idet man får en alsidig klinisk uddannelse ved rotationen.

Uddannelsen på Rigshospitalet er tilrettelagt af enten et halvt eller et helt års varighed, hvor man får praktik i op til 5 forskellige anæstesiklinikker og får indsigt i forskellige anæstesimetoder til de kirurgiske indgreb. Den kliniske uddannelse er struktureret ud fra kliniske kompetencevurderinger, som består af i alt 18 kompetencekort. Klinisk kompetencevurdering skal sikre dig en struktureret oplæring indenfor kerneområder af den anæstesiologiske sygepleje og sikrer den færdiguddannede anæstesisygeplejerske relevante kliniske kompetencer. 

Der er en overordnet uddannelsesansvarlig for uddannelsen og så er der for hver klinik en lokal uddannelsesansvarlig, som planlægger den konkrete uddannelse.Redaktør