Anæstesilæge

Hoveduddannelsen i Anæstesiologi Region Øst er 4-årig. Alle kursister har under deres kursustid ophold ved en eller flere af Rigshospitalets anæstesiafdelinger, sammenlagt 1-2 år.

​​​​​​​​​​​

Postgraduat undervisning

Under det 1-2 års ophold på Rigshospitalet roterer kursisterne gennem de forskellige anæstesiafdelinger og intensivafsnit. Der besættes hvert år 24 stillinger.

Efter kursustiden på Rigshospitalet fortsættes uddannelsen på et af regionens andre hospitaler.

Den tværgående enhed for Uddannelse, Forskning og Udvikling (UFU) har ansvaret for koordinationen af hoveduddannelsen i anæstesiologi, og holder i samarbejde med de uddannelsesansvarlige speciallæger fra alle anæstesiafdelinger månedlige møder. Afsluttende samtaler og evalueringer er derfor henlagt til UFU.

Kursister følger under deres ophold på Rigshospitalet deres personlige uddannelsesplan, hvori opnåelse specifikke og generelle kompetencer er udspecificeret.

UFU har endvidere ansvaret koordinering af den tværfaglige undervisning for anæstesiafdelingerne, samt den fælles morgenundervisning hver 2. torsdag.

Uddannelsesansvarlige overlæger​UFU
Ansvarlig for koordinering af
specialuddannelse til anæstesilæge
Overlæge Dan Isbye
Telefon: 3545 1707
E-mail: dan.lou.isbye@regionh.dk


Center for Kræft og Organsygdomme (CKO)
Uddannelsesansvarlig, overlæge
Thomas Kistorp
Telefon: 3545 1009
E-mail: thomas.kistorp@regionh.dk


Hjertecentret (HJE)
Uddannelsesansvarlig overlæge,
Lisbeth Bredahl
Telefon: 3545 2918
E-mail: lisbeth.bredahl@regioh.dk

Læs mere om speciallægeuddannelsen


HovedOrtoCentret (HOC)
Uddannelsesansvarlig overlæge,
Lars Hesselbjerg
Telefon: 3545 8039
E-mail:
lars.hesselbjerg@regionh.dk


Intensiv (ITA)
Uddannelsesansvarlig overlæge,
Morten Steensen
Telefon: 3545 7098
E-mail: morten.steensen.01@regionh.dk


Juliane Marie Centret (JMC)
Uddannelsesansvarlig overlæge,
Marguerite Ellekvist
Telefon: 3545 ​1340
E-mail: marguerite.ellekvist@regionh.dk

Læs mere om speciallægeuddannelsen


Neurocentret (NEU)
Uddannelsesansvarlig overlæge,
Bjarne Sonne
Telefon: 3545 9610
E-mail: bjarne.sonne@regionh.dk


Redaktør