Styr på data

Høj kvalitet i patientforløbene kræver styr på data.

Nøglen til at bevare et konstant højt kvalitetsniveau i pleje og behandling er at kende sine data og handle på dem. 

Vi leverer data til center- og afdelingsledelser på Rigshospitalet 2 gange årligt. Med udgangspunkt i data fra både Landspatientregisteret (LPR) og fra kliniknære audit bidrager vi med at bevare fokus på patientforløbene ud fra de grundlæggende tankegange, som er beskrevet i accelerede patientforløb, også kaldet Fast Track principper eller Enhanced Recovery After Surgery. 

Vi opfordrer til god klinisk praksis, hvor patientforløbene organiseres i et tværfagligt samarbejde med fokus på:

  • Minimal invasiv kirurgisk teknik
  • Forebyggelse af komplikationer
  • Effektiv smertebehandling
  • Tidlig mobilisering og oral ernæring
  • Inddragelse af patienten som aktiv medaktør.


Formålet er at sikre den "smerte- og risikofri operation", hvor det primære mål er at undgå komplikationer og tidlig restituering af patienten. Flere studier har vist, at implementering af disse tankegange sikrer både et kvalitetsløft og en økonomisk besparelse.Redaktør