Kirurgiprojektet sikrer, at alle kirurgiske afdelinger på Rigshospitalet har implementeret evidensbaserede, procedurespecifikke pleje- og behandlingsprogrammer, der bygger på veldokumenterede fast-track principper.