Hvad er Kirurgiprojektet?

Kirurgiprojektet sikrer, at alle kirurgiske afdelinger på Rigshospitalet har implementeret evidensbaserede, procedurespecifikke pleje- og behandlingsprogrammer, der bygger på veldokumenterede fast-track principper.

Kirurgiprojektet er en af Rigshospitalets tværgående enheder.

I enheden arbejder vi med at sikre, at alle kirurgiske afdelinger har implementeret evidensbaserede, procedurespecifikke pleje- og behandlingsprogrammer, der bygger på fast-track principper, også kaldet accelererede operationsforløb eller Enhanced Recovery after Surgery (ERAS). 
 
Konceptet er veldokumenteret og fører til hurtigere restitution af operationspatienter, færre medicinske komplikationer og dermed et nedsat hospitaliseringsbehov. Målet er at skabe sikre patientforløb! 

Kirurgiprojektet har et tæt tværfagligt samarbejde med afdelingerne, anæstesi- og opvågningsafsnittene i Rigshospitalets centre. Aktuelt leveres data vedrørende liggetider, genindlæggelser med mere på > 100 forskellige kirurgiske procedurer. Der er et stort ønske fra afdelingerne på hospitalet om at overføre erfaringerne fra Kirurgiprojektet til medicinske forløb.
 
Kirurgiprojektet består af klinisk oversygeplejerske Dorthe Hjort Jakobsen, professor Henrik Kehlet og klinisk sygeplejespecialist Mira Søgaard Jørgensen.
.
 

Indsatser i Kirurgiprojektet


  • Afdelingerne får to gange årligt procedurespecifikke data på indlæggelsestid, genindlæggelser og mortalitet indenfor 30 dage.
  • audits med en grundig analyse af problemstillinger i det perioperative forløb 
  • analyse af årsager til genindlæggelser
  • forslag til optimering af patientforløb og hjælp til implementering af evidensbaserede, procedurespecifikke pleje- og behandlingsprogrammer
  • undervisning/opdatering af nyeste evidens 
  • forskning, kvalitetsudvikling og procesoptimering.Redaktør