GUCH-teamet

GUCH-teamet varetager diagnostik, behandling og opfølgning af voksne med medfødt
hjertesygdom (GUCH = Grown-Ups with Congenital Heart disease).

​​​​​​​​

Teamet består af sygeplejersker, hjertelæger, anæstesiologer / intensivister og hjertekirurger alle med særlig ekspertise inden for voksne med medfødte hjertesygdomme.​


Hjertelæger


​Lars Søndergaard
Professor, overlæ​ge, dr.med. 
Teamleder for GUCH teamet

 ​


Niels Vejlstrup
Overlæge, ph.d.
Publikationer

MIchael Rahbek Schmidt
Overlæge

 
​​
​​


Hjertekirurger


 
Morten Helvind
Overlæge 
Teamleder børnehjertekirurgi.
Uddannet  i børnehjertekirurgi på Rigshospitalet og fra Cleveland Hospital,  USA.


Henrik Ørbæk Andersen 
Overlæge, ph.d., dr. med.
Speciallæge i hjertekirurgi.  
Uddannet  i børnehjertekirurgi på Rigshospitalet og
Great Ormond Street Hospital, London.
Publikationer


Morten Holdgaard Smerup​, Overlæge, ph.d.
Speciallæge i hjertekirurgi. 

Uddannet i børnehjertekirurgi på Aarhus Universitetshospital, Skejby og Great Ormond Street Hospital, London.​​​​Anæstesiol​​​oger/Intensivister

 

Jakob Gjedsted
Overlæge, ph.d.​​
Børneanæstesiolog og intensivist. 
Uddannet på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet med subspeciale i børnehjerteanæstesi og børnehjerteintensiv terapi. Udannelsesophold på Sick Kids Toronto, Canada.


Lars Willy Andersen
Overlæge, dr. med.
Anæstesiolog/intensivist
Faglig leder af børnehjerte anæstesi- og intensiv  teamet.
Speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin med subspecialisering i børnehjerteanæstesi og -intensiv medicin. Uddannet på Rigshsopitalet og Melbourne University, Australien.
Fast tilknyttet International Childrens Heart Foundation, Memphis, Tennessee som børnehjerteanæstesiolog og -intensivist med primær arbejdsområde i Sydamerika, Caribien og Kina. 


Jens Christian Nilsson
Overlæge, ph.d.
Anæstesiolog/intensivist
Speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin med subspecialisering i børnehjerteanæstesi og -intensiv medicin. Uddannet i børnehjerte​anæstesiologi på Rigshospitalet og ved uddannelsesophold på Great Ormond Street Hospital, London. 


​Hanne Ravn
Professor, overlæge, dr. med, ph.d. 
Anæstesiolog/intensivist 
Publikationer
Michael C. Jaeger Wanscher
Overlæge, ph.d.
Teamleder, anæstesiolog/intensivist

Speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin med subspecialisering i børnehjerteanæstesi og -intensiv medicin. Uddannet på Universitetssygehuset i Lund, Skejby Sygehus, Inselspital i Bern, Schweiz og på Rigshospitalet i København. Teamleder på Rigshospitalets Hjertecenter med ansvar Hjerteintensivafsnit 4141
Publikationer​​


Sygeplejersker


Hannah Hansen Hanley
GUCH-specialistsygeplejerske


Anna Wieland
GUCH-specialistsygeplejerske og patientkoordinator


Susanne Christensen
GUCH-specialistsygeplejerskeGUCH-patientkoordinatorerne for patienter med medfødte hjertesygdomme 
Svarer på spørgsmål om planlagt indlæggelse og behandling. 
Telefon: 35 45 89 14
Telefontid: kl. 9.00 - 12.00, alle hverdage


GUCH-sygeplejerskerne
Svarer på spørgsmål og rådgiver om medfødt hjertesygdom. 
Telefon: 35 45 06 34
Telefontid: kl. 9.00 - 12.00, alle hverdage 

​​​​
Redaktør