Kliniske undervisere

Undervisningsansvarlig sygeplejerske i Neurocentret

Lene Rostgaard Andersen 
Telefon: 51 44 52 27Klinisk underviser i Neurokirurgisk klinik

Ditte Marie Popp Mathiesen, barselsvikar
Telefon 35 45 14 50Klinisk underviser i Neurologisk klinik, Blegdamsvej

Helle Andersen  
Telefon: 35 45 87 92
Kliniske undervisere i Neurologisk klinik, Glostrup

Pernille van Randwijk  
Telefon: 38 63 34 83 
Pernille Brønnum Heideby  
Telefon: 38 63 34 07Klinisk underviser i Neuroanæstesiologisk klinik

Ann Glasdam Jensen  
Telefon: 24 67 57 86Klinisk underviser i Klinik for Rygmarvsskade

Maiken Kreinøe  
maiken.kreinoee@regionh.dk
Telefon: 38 63 19 38Klinisk underviser Klinik for højt specialiseret neurorehabilitering/traumatisk hjerneskade

Marianne Brostrup Sachs  
Telefon: 38 62 26 78

Redaktør