Undersøgelse og behandling

​Der kan være mange årsager til udvikling af spasticitet. Spasticitet kan bl.a. ses i efterforløbet af blodprop eller blødning i hjernen eller rygmarvskade. Eller som følge af sklerose attack i hjerne eller rygmarv samt mange andre sygdomme, der påvirker de baner fra hjernen eller rygmarven, som styrer musklerne.

​Behandling af spasticitet beror altid på en grundig udredning og undersøgelse forinden opstart af en bestemt behandling, da den gavnlige effekt af behandlingen afhænger af graden og typen af spasticitet hos den enkelte patient. 

Behandlingen er desuden afhængig af hvilke mål der bliver sat for behandlingen i samarbejde mellem den enkelte patient og behandleren.

Behandlingen kan bestå af:
  • Udarbejdelse af genoptræningsplan og plan for ortoser mv. ved fysio- og ergoterapi kan hjælpe med at øge den enkeltes funktion, øge effekten af botulinum toxin behandlingen og øge sandsynligheden for opnåelsen af de aftalte mål for behandlingen
  • Tabletbehandling med anti-spastisk medicin
  • Botulinum toxin injektioner i enkelte muskelgrupper mhp. at mindske uønsket muskeloveraktivitet
  • Baklofenpumpebehandling hvor et lille rør opereres ind i ryggen og kontinuerligt via en pumpe kan indsprøjte baklofen til rygmarven som kan nedsætte spændingen (tonus) i musklerne i benene
  • I forbindelse med f.eks. seneforkortelse, kan behandlingen i nogle tilfælde bestå af ortopædkirurgisk forlængelse af senerne

Al behandling foregår i teamsamarbejde mellem terapeuter, plejepersonale, pårørende og læger og med patienten i centrum.  Redaktør