Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 7064

​Afsnittet modtager patienter, som har kroniske eller ikke pludseligt opståede (subakutte) sygdomme.

​​​

Desuden modtager vi patienter, som overflyttes fra Afdeling for Hjerne- og Nervesygdommes akutte afsnit til videre behandling og pleje. Vi modtager også patienter fra andre hospitaler og  praktiserende neurologer til supplerende vurdering (second opinion).

Afsnittet arbejder tæt sammen med især neurofysiologer, reumatologer, neuropatologer, neuroradiologer og neurokirurger. Vi arbejder i tværfaglige teams, som består af neurologer, sygeplejersker, neuropsykologer, fysio- og ergoterapeuter samt socialrådgiver. 

Afsnittet har ikke genoptræningsfunktion, men når en diagnose er stillet, tilbydes indledende genoptræning og udfærdigelse af genoptræningsplan med henblik på overflytning til et genoptræningssted eller ambulant genoptræning. 

Patienter, som er indlagt i afsnittet, kan have sygdomme inden for følgende områder:

 • Neuromuskulære lidelser, herunder muskel- og nervebetændelse og myasthenia gravis
 • Hjernetumorer
 • Kranietraumer
 • Hjernebetændelse
 • Rygmarvsskade
 • Kramper, epilepsi og andre anfaldsfænomener
 • Dissemineret sklerose (MS)
 • Funktionelle lidelser

Højt specialiserede funktioner/behandlinger i afsnittet:

 • ​Diagnostik og behandlingsmæssig second opinion på patienter med neurologiske sygdomme
 • Immunglobulin og plasmaferese
 • Behandling og rehabilitering af funktionelle lidelserRedaktør