Epilepsiovervågning, sengeafsnit 6073

Epilepsiovervågning, sengeafsnit 6073 modtager patienter til udredning af epileptiske anfald eller til forberedende undersøgelser inden en eventuel operation for epilepsi.


EEG-undersøgelse

Du vil under din indlæggelse i epilepsiovervågning, sengeafsnit 6073 få målt hjernens elektriske aktivitet gennem en EEG-undersøgelse. Målingen foregår ved at patienten får en elektrodehue på. I huen er der ”huller” svarende til elektrodernes placering. Elektroderne klæbes fast med en særlig gelé. Når huen er placeret, starter optagelsen, og den fortsætter alle døgnets 24 timer. Personalet kontrollerer elektroderne flere gange dagligt. 

Du overvåges under hele indlæggelsen

På sengestuen er der desuden placeret to kameraer og en mikrofon, hvilket betyder, at patienter under indlæggelse konstant er video- og lydovervåget i alle døgnets timer af sundhedspersonale. Det er derfor ikke muligt at forlade afsnittet under indlæggelsen.

Svar på din undersøgelse 

Undersøgelsen som er blevet foretaget under din indlæggelse, kræver grundig gennemgang, hvilket betyder at du ikke kan få endeligt svar på sin undersøgelse i Epilepsiovervågningen ved din udskrivelse. Det endelige svar på undersøgelsen vil du få ved et besøg i Epilepsiklinikken ca. 1,5 måned efter udskrivelsen fra sengeafsnittet.


Kontakt

Epilepsiovervågning, sengeafsnit 6073
Opgang 6, 7. sal
35 45 60 73
Inge Lehmanns Vej 6
2100  København Ø

Redaktør