Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 7074

Sengeafsnit for Hjerne- og Nervesygdomme 7074 behandler patienter med sygdomme i nervesystemet. 

Afsnittet modtager akutte patienter og patienter, som har kroniske eller ikke pludseligt opståede (subakutte) sygdomme. Vi modtager også patienter fra andre hospitaler og praktiserende neurologer til supplerende vurdering.

Undersøgelse indleder indlæggelsen

Ved indlæggelsen bliver du undersøgt af en læge, som vurderer hvilken behandling der skal sættes igang, og hvilke undersøgelse du eventuelt skal have. 

Sygeplejepersonalet på sengeafsnit 7074 vil desuden inden for det første døgn indhente de mest nødvendige oplysninger om dit sygdomsforløb og din aktuelle tilstand.

Stuegang følger op på din behandling

Vi har stuegang dagligt på alle hverdage fra kl. 10.00 og i weekenden efter behov. Ved stuegangen får du svar på prøver/undersøgelser, og vi planlægger den videre behandling. Hvis du som pårørende har spørgsmål til stuegangen, bedes du venligst ringe efter kl. 12.00.

Besøgstider

Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende i afsnittet. Vi har fri besøgstid, men tal med personalet om der er særlige hensyn, der skal tages højde for i forbindelse med besøget.

Kontakt

Hjerne- og Nervesygdomme, sengeafsnit 7074
Opgang 7, 7. sal
Tlf.: 35 45 70 74
Inge Lehmanns Vej 8
2100  København ØRedaktør