Neuromuskulære sygdomme

​Neuromuskulære sygdomme er sygdomme i muskler og nerver.​

​​​

Området dækker over flere hundrede forskellige enkeltsygdomme, som hver især oftest er sjældne. Da lidelserne samtidig kan ligne hinanden, er det forståeligt, at diagnostik og behandling af sygdommene kræver en specialiseret indsats. Mange af sygdommene er arvelige.

Sygdommene rammer

  • ​muskler (muskelsygdomme),
  • nerver i arme og ben (nervebetændelser)
  • forbindelsen mellem nerver og muskler
  • rygmarvens nerveceller som styrer musklerne (forhornscellelidelser).
De forskellige lidelser kan ligne hinanden, idet de i de fleste tilfælde resulterer i nedsat kraft og svind af muskulaturen. Visse nervebetændelser giver imidlertid overvejende nedsat følesans, og nogle muskelsygdomme giver ikke svind af muskulaturen, men derimod funktionsforstyrrelser i form af udtrætning, kramper og smerte ved bevægelse.


Redaktør