For fagfolk

Se retningslinjer for henvisning, ventetid og transport til Nerve- og Muskelsygdomme, klinik 8077.  

​​Henvisning 

Alle personer, hvor der er mistanke om en neuromuskulær sygdom, kan efter reglerne om frit sygehusvalg blive henvist til klinikken af en hvilken som helst læge, som finder det indiceret.​

Transport

Bor man uden for Region Hovedstaden sker transporten til Rigshospitalet for egen regning, hvis regionen, hvor patienten er hjemhørende mener at kunne tilbyde en lignende undersøgelse eller behandling som Neuromuskulær Klinik på Rigshospitalet. Hvis ens egen region ikke kan varetage opgaven, vil transportomkostningerne blive dækket af hjemregionen.​

Ventetid

Indlæggelser foregår ofte akut. Er en indlæggelse ikke akut, er ventetiden typisk 2-3 uger. Ventetiden for en ambulant undersøgelse har de sidste par år, og aktuelt, ligget på 2-5 uger.​

Forløb

Langt de fleste patienter kan undersøges og behandles ambulant. Et mindretal bliver indlagt, fordi symptomerne er alvorlige og behandlingen kræver hospitalsindlæggelse.

Indlagte patienter bliver typisk fulgt op ambulant i klinikken efter udskrivelse, ligesom patienter, som undersøges eller behandles ambulant, typisk besøger klinikken flere gange før de er færdige.
Redaktør