Behandlingstilbud

Har du en demenssygdom tilbydes opfølgning, rådgivning og behandling i Hukommelsesklinikken, 8015/8025 i en kortere eller længere periode. Patienter, der følges i klinikken har en fast kontaktsygeplejerske og en patientansvarlig læge.

​​

Klinikkens tilbud omfatter blandt andet:

  • Ambulant opfølgning hos læge og sygeplejerske
  • Medicinsk behandling, når det er muligt
  • Kontakt til kommunens visitation med henblik på hjælp og støtte
  • Kurser for pårørende og patienter
Tilbuddene er forskellige og afhænger blandt andet af, hvilken sygdom der er tale om. Der er særlige tilbud til patienter med sygdommen normal tryks hydrocephalus og til patienter og familier med arvelige hjernesygdomme.

For patienter som bor i Region Hovedstaden samarbejdes med kommuner og praktiserende læger om opfølgningen, som er beskrevet i regionens forløbsprogram for demens.

Kontaktsygeplejerske/forløbskoordinator​
Alle patienter, der er tilknyttet Hukommelsesklinikken, 8015/8025, har en kontaktsygeplejerske/forløbskoordinator. Ved første besøg udleveres et kort med sygeplejerskens navn og telefonnummer.

Kontaktsygeplejersken/forløbskoordinatoren skal kontaktes ved afbud, behov for ændring af tider eller hvis der opstår spørgsmål til sygdommen eller behandlingen, og kan også hjælpe med kontakt til kommunen vedr. forskellige støtteforanstaltninger.

Patientansvarlig læge

Der vil være udpeget en speciallæge, som er ansvarlig for din behandling. Det vil som udgangspunkt være den læge, du har mødt ved informationssamtalen, og den læge, som du møder ved de fleste efterfølgende besøg. Kontakten til lægen sker gennem kontaktsygeplejersken. 

Tavshedspligt

Hukommelsesklinikkens, 8015/8025 personale har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger om dig uden din tilladelse. Vi vil rutinemæssigt bede dig om tilladelse til at kontakte andre læger, behandlere og hospitalsafdelinger, samt hjemmeplejen, hvis det er relevant. 


Redaktør