Organisation

Hukommelsesklinikken, 8015/8025 på Rigshospitalet er en selvstændig behandlingsenhed under Nationalt Videnscenter for Demens. 

Hukommelsesklinikken, 8015/8025 er forankret som en selvstændig enhed i Nationalt Videnscenter for Demens, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme på Rigshospitalet, og er en tværspeciale enhed. Det vil sige, at de lægelige specialer neurologi, geriatri og psykiatri alle indgår i klinikken.

Diagnostik, behandling og opfølgning  varetages af et multidisciplinært team med speciallæger i neurologi, psykiatri og geriatri samt neuropsykologer, socialrådgiver, sygeplejersker og lægesekretærer, som alle har særlig erfaring med demens. 

Hukommelsesklinikken, 8015/8025 varetager højt specialiserede funktioner inden for demens og neurogenetik for et større geografisk område.

Hukommelsesklinikkerne er åbne for frit valg (se mitsygehusvalg.dk) og indgår i et samarbejde med øvrige demensklinikker i Region Hovedstaden  om varetagelse af regionsfunktioner inden for demens. Desuden varetager Hukommelsesklinikken, 8025 i samarbejde med Psykiatrisk Center Bornholm en konsulentfunktion i forhold til udredning og behandling af patienter med bopæl på Bornholm. 

Nationalt Videnscenter for Demens

Gunhild Waldemar
Centerleder, professor, dr. med.

Redaktør