Om Hukommelsesklinikken, 8015/8025

Hukommelsesklinikken, 8015/8025 er en tværfaglig enhed med specialister fra psykiatrien, geriatrien og neurologien, som samarbejder om udredning og behandling af demenssygdomme og hukommelsesproblemer. 

Hukommelsesklinikken, 8015/8025 på Blegdamsvej

Hukommelsesklinikken, 8015/8025 varetager højt specialiserede funktioner inden for demens og neurogenetik for et større geografisk område. Klinikken er en tværfaglig enhed, som samarbejder med Geriatrisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, de praktiserende læger og kommunerne om udredning, behandling og opfølgning af patienter med hukommelsesforstyrrelser og demenssygdomme fra planområde BYEN og planområde SYD dvs. følgende distrikter: 

Udefunktion Bornholm 

Hukommelsesklinikkens udefunktion på Bornholm udfører lægesamtaler, neuropsykologiske undersøgelser, CT- og MR-skanninger og lumbalpunktur som led i udredning, hvis der er behov for dette.

Hvis der efter lægesamtalen skønnes behov for supplerende udredning med eksempelvis PET- eller FDG-skanning, genetisk rådgivning udføres dette på Rigshospitalet.

Afsnitsledelse

Birgitte Bo Andersen
Overlæge, dr.med.
Hukommelsesklinikken, 8015/8025Karin Eva Bjerregaard
Overlæge
Hukommelsesklinikken, 8015/8025Hanne Sørensen
Afdelingssygeplejerske
Hukommelsesklinikken, 8015/8025Redaktør