Undersøgelser

​Hukommelsesklinikken, 8015/8025 udfører en række af undersøgelser, der skal blotlægge, om patienten lider af en demenssygdom.

Undersøgelsesprogram​

Ved det første besøg i klinikken bliver patienten undersøgt af en læge, som foretager en generel helbredsundersøgelse samt en neurologisk undersøgelse (herunder en kort test af hukommelse og andre kognitive funktioner). Alle får desuden taget blodprøver og EKG. 

På baggrund af forundersøgelsen vurderes behovet for yderligere undersøgelser. Det kan f.eks. være:

  • CT- eller MR skanning af hjernen
  • Neuropsykologisk undersøgelse
  • Psykiatrisk undersøgelse
  • SPECT elle PET-skanning
  • Lumbalpunktur (herunder undersøgelse af specifikke markører for Alzheimers sygdom)
  • EEG
  • Genetisk rådgivning og test

Informationssamtale​

Når alle undersøgelsesresultater foreligger, gennemgås de på et tværfagligt teammøde, hvor diagnose og behandlingsplan drøftes. Patienten informeres ikke løbende om svar på hver enkelt undersøgelse.

Patient og pårørende orienteres om alle undersøgelsesresultater og diagnose ved en efterfølgende informationssamtale, og evt. behandlingsforslag drøftes. Der lægges en plan for det videre forløb.

Efter endt udredningsprogram modtager såvel henvisende som egen læge skriftligt resumé af diagnose og behandlingsplan. Nogle patienter tilbydes opfølgning i klinikken. Egen læge informeres løbende i forbindelse med ambulante besøg. Patienter som afsluttes til videre opfølgning hos egen læge kan genhenvises ved behov.
Redaktør