Regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner

​​​Hukommelsesklinikken, 8015/8025 modtager patienter med bopæl både i og uden for Region Hovedstaden, hvor der er brug for en særlig indsats i forhold til udredning, rådgivning eller behandling.

​​

Regionsfunktioner

​​​Hukommelsesklinikken, 8015/8025 modtager patienter med bopæl både i og uden for Region Hovedstaden, hvor der er brug for en særlig indsats i forhold til udredning, rådgivning eller behandling:

 • Diagnostik
 • Behandling og opfølgning af særligt svære tilfælde af demens fx diagnostisk uafklaret demens, 
 • Fronto-temporale demensformer 
 • Svære adfærdsforstyrrelser.

Højt specialiserede funktioner

Hukommelsesklinikken, 8015/8025 - Blegdamsvej modtager patienter med bopæl både i og udenfor Region Hovedstaden, hvor der er brug for en særlig indsats i forhold til udredning, rådgivning eller behandling:

 • Diagnostisk uafklaret demens
 • Visse sjældne sygdomme med demens (herunder arvelige sygdomme med demens) 
 • Arvelige neurodegenerative sygdomme (Alzheimers sygdom, frontotemporal demens, spinocerebellar atrofi, Huntingtons sygdom) 
 • Neurologisk vurdering mhp. supplerende udredning med hjernebiopsi 
 • Patienter med behov for lumbal perfusionsundersøgelse (diagnostik af normaltryks hydrocephalus)
 • Neurogenetisk diagnostik, rådgivning, behandling og opfølgning i tæt samarbejde med klinisk genetik og molekylær biologisk ekspertise: 

  • Diagnostik af familier med uafklaret arvelig neurologisk sygdom
  • Behandling og opfølgning til patienter med verificerede sjældne og sent debuterende neurogenetiske sygdommme

Disse funktioner varetages i et samarbejde med flere andre højt specialiserede afdelinger på Rigshospitalet, især Klinisk Genetisk Afdeling, Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi, Klinik for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin. 

Læs også 

Sundhedsstyrelsens specialevejledning for neu​rologi​​​​​ (eksternt link - åbner i nyt vindue).Redaktør