Henvisning til Hukommelsesklinikken, 8015/8025

​Udredning og behandling i Hukommelsesklinikken, 8015/8025 forudsætter henvisning fra en læge.

Henvisningen bør indeholde oplysninger om: 

  • Tidligere sygdomme 
  • Symptomer, som har ført til henvisning, inkl. eventuelle oplysninger fra pårørende
  • Objektiv undersøgelse, inkl. MMSE
  • Medicinliste
  • Resultat af nylige blodprøver, hjerneskanninger eller andre relevante undersøgelser, hvis sådanne foreligger
  • Patientens telefonnummer samt evt. oplysning om navn og telefonnummer på en pårørende eller anden person, der må kontaktes
  • Hvis der er behov for tolk, skal dette fremgå
  • Hvis henvisningen er fra praktiserende speciallæge, anmoder vi venligst om at relevante journalakter sendes med.
Klinikken er åben for frit sygehusvalg.

Henvisning til undersøgelse for normal tryks hydrocephalus

Kernesymptomerne på normal tryks hydrocephalus (NPH) er kognitiv svækkelse, gangataxi, og urininkontinens. Når der samtidig ved CT eller MR skanning ses et dilateret ventrikelsystem, kan det være tegn på NPH. 

I Hukommelsesklinikken, 8015/8025 tilbydes udredning og eventuel lumbal perfusionsundersøgelse. Hvis mistanken om NPH opretholdes efter yderligere undersøgelser henvises til neurokirurgisk behandling med shunt terapi. 

Det anbefales, at der henvises til MR skanning af hjernen samtidig med henvisningen til Hukommelsesklinikken, 8015/8025.

Henvisning til second opinion

Patienter med verificeret kognitiv svækkelse eller demens, hvor der er opstået tvivl om diagnosen, kan henvises til supplerende udredning og "second opinion" i Hukommelsesklinikken, 8015/8025.

Henvisning til genetisk rådgivning

Hukommelsesklinikken, 8015/8025 tilbyder rådgivning og i visse tilfælde genetisk undersøgelse af personer og familier med kendt eller mistænkt arvelig demenssygdom samt visse andre arvelige neurologiske sygdomme.

Arvelige demenssygdomme er sjældne, men kan mistænkes hvis to til tre medlemmer af familien (i lige linje) har nogenlunde samme symptombillede.

Rådgivning og undersøgelse for arvelig sygdom omfatter bl.a.  Alzheimers sygdom, fronto-temporal demens, Huntingtons sygdom og spinocerebellare ataxier.

Send henvisning til den Centrale Visitation, byen (CVI BYEN - telefon 38 69 77 11)


Redaktør