Henvisning til Hukommelsesklinikken, 8015/8025

​Udredning og behandling i Hukommelsesklinikken, 8015/8025 forudsætter henvisning fra en læge.

Henvisningen bør indeholde oplysninger om: 

 • Tidligere sygdomme 
 • Symptomer, som har ført til henvisning, inkl. eventuelle oplysninger fra pårørende
 • Objektiv undersøgelse, inkl. MMSE
 • Medicinliste
 • Resultat af nylige blodprøver, hjerneskanninger eller andre relevante undersøgelser, hvis sådanne foreligger
 • Patientens telefonnummer samt evt. oplysning om navn og telefonnummer på en pårørende eller anden person, der må kontaktes
 • Hvis der er behov for tolk, skal dette fremgå
 • Hvis henvisningen er fra praktiserende speciallæge, anmoder vi venligst om at relevante journalakter sendes med.
Klinikken er åben for frit sygehusvalg.

Henvisning til undersøgelse for normal tryks hydrocephalus

Kriterier for henvisning til Hukommelsesklinikken mhp. udredning for normal tryks hydrocephalus (NPH):

Pt skal være set af privatpraktiserende speciallæge i neurologi eller neurologisk/geriatrisk afdeling, som har dokumenteret:
 • Symptomer forenelige med mulig NPH (gangforstyrrelse, kognitiv svækkelse og urge-inkontinens, som ikke kan forklares af anden sygdom).
 • Pt må ikke have svær demens.
 • Pt skal være i fysisk og mental tilstand som muliggør kooperation til lumbal perfusionsundersøgelse og evt operation.
 • Pt skal være informeret om at undersøgelsesprogrammet omfatter først forundersøgelse, og dernæst stillingtagen til om trykmåling er indiceret (trykmåling finder i givet fald sted på en separat dag). Efter trykmåling tages der stilling til evt. operation.
MR-skanning (max 3 mdr gammel) med radiologiske holdepunkter for NPH skal foreligge ved henvisningen. Ved spørgsmål vedr. henvisning til Hukommelsesklinikken: ring på klinikkens hotline 35 45 09 30 (kl. 9-15)

Henvisning til second opinion

Patienter med verificeret kognitiv svækkelse eller demens, hvor der er opstået tvivl om diagnosen, kan henvises til supplerende udredning og "second opinion" i Hukommelsesklinikken, 8015/8025.

Henvisning til genetisk rådgivning

Hukommelsesklinikken, 8015/8025 tilbyder rådgivning og i visse tilfælde genetisk undersøgelse af personer og familier med kendt eller mistænkt arvelig demenssygdom samt visse andre arvelige neurologiske sygdomme.

Arvelige demenssygdomme er sjældne, men kan mistænkes hvis to til tre medlemmer af familien (i lige linje) har nogenlunde samme symptombillede.

Rådgivning og undersøgelse for arvelig sygdom omfatter bl.a.  Alzheimers sygdom, fronto-temporal demens, Huntingtons sygdom og spinocerebellare ataxier.

Send henvisning til den Centrale Visitation, byen (CVI BYEN - telefon 38 69 77 11)


Redaktør