Genetisk rådgivning

​Hukommelsesklinikken, 8015/8025 tilbyder rådgivning og i visse tilfælde undersøgelse af personer og familier med kendt eller mistænkt arvelig demenssygdom samt visse andre arvelige neurologiske sygdomme.

​Arvelige demenssygdomme er sjældne, men kan mistænkes hvis to til tre medlemmer af familien (i lige linje) har nogenlunde samme symptombillede.

Rådgivning og undersøgelse for arvelig sygdom gælder bl.a. for: Alzheimers sygdom, frontotemporal demens, Huntingtons sygdom og spinocerebellare ataxier.

Tilbuddet omfatter ét eller flere af følgende:

  • Udredning, diagnostisk afklaring og evt. molekylær-genetisk analyse af syg(e) familiemedlem(mer), hvis der er tvivl om den specifikke diagnose i familien eller tvivl om, hvorvidt sygdommen er arvelig.
  • Opfølgning og behandling af patienter med sjældne arvelige sygdomme.
  • Genetisk rådgivning og testning af raske familiemedlemmer fra familier med arvelige neurodegenerative sygdomme.

Henvisning til genetisk rådgivning og undersøgelse kan ske fra praktiserende læger, speciallæger eller hospitalsafdelinger.
Redaktør