Arvelige sygdomme i familien

Hukommelsesklinikken, 8015/8025 tilbyder rådgivning og i visse tilfælde genetisk undersøgelse af personer og familier med kendt eller mistænkt arvelig demenssygdom samt visse andre arvelige neurologiske sygdomme.

Arvelige demenssygdomme er sjældne, men kan mistænkes hvis to til tre medlemmer af familien (i lige linje) har nogenlunde samme symptombillede.

Rådgivning og undersøgelse for arvelig sygdom gælder bl.a. for Alzheimers sygdom, frontotemporal 
demens, Huntingtons sygdom og spinocerebellare ataxier.

Henvisning til genetisk rådgivning og undersøgelse kan ske fra praktiserende læger, speciallæger eller hospitalsafdelinger.

Slægtsskema

I forbindelse med udredning af formodet arvelig sygdom i familien, er der brug for oplysninger om familiemedlemmer.

Et slægtsskema sendes derfor i papirformat til personer, som er henvist til Afsnit for Neurogenetik, Hukommelsesklinikken mhp. samtale eller undersøgelse om mulig arvelig sygdom.

Personfølsomme oplysninger om slægtninge bliver ikke skrevet ind i den henvistes journal.

Slægtskemaet kan også findes og udfyldes online her. Hvis du udfylder det online, bedes du printe det ud og medbringe det ved første konsultation i klinikken.


​Slægtsskema i wordRedaktør