Om Epilepsiklinikken

​Epilepsiklinikken udreder og behandler patienter med epilepsi.

​​​​

Epilepsiklinikken varetager primært ambulant udredning og behandling af patienter med epilepsi samt patienter med andre anfaldslidelser, hvor epilepsi er en mulig diagnose. 

Epilepsiklinikken råder i alt over 5 permanente senge til døgnvideo-EEG monitorering. Sengene anvendes både til patienter, der udredes med henblik på epilepsikirurgi, eller til diagnostiske undersøgelser med henblik på klassifikation af epilepsi og afklaring af anfaldslidelse. 

Som led i den epilepsikirurgisk udredning foretages 18 – 20 intrakranielle registreringer om året.

Epilepsikirurgi​

Epilepsiklinikken har en højt specialiseret funktion, der udreder patienter, hvor den medicinske behandling ikke har givet et tilfredsstillende resultat, for at undersøge om behandling med epilepsikirurgi eller elektrisk neuromodulation (nervus vagus stimulation) kan være en mulighed.  
Epilepsiklinikken udre​der ca. 100 patienter om året til de to typer af behandling, hvoraf ca. 35 findes egnet til operation, mens ca. 20 findes egnet til nervus vagus-stimulation. 

Epilepsikirurgifunktionen er tværfaglig og varetages på Rigshospitalet som et samarbejde mellem Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, ​Afdeling for Hjerne- og Nerveundersøgelser og Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi samt med børneafdelingen i Juliane Marie Centret og i eksternt samarbejde med Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund.

Udefunktion

Afdelingen varetager endvidere udefunktion med tilsyn og ambulant behandling af patienter med vidtgående psykisk og fysisk udviklingshæmning på bostedet.

Ledelse

Redaktør