Neuropsykologisk undersøgelse

​Sygdom i hjernen kan påvirke patientens adfærd, En neuropsykologisk undersøgelse kan danne baggrund for en vurdering af, hvilke færdigheder personen har bevaret og hvilke, der måske er forringede.

​​

​​En neuropsykologisk undersøgelse​ kan være et led i at stille en diagnose og sammen med øvrige undersøgelser bidrage til forståelsen af en sygdom eller skade. I planlægning af genoptræningsforløb kan undersøgelsen være med til at fastlægge på hvilke områder, den enkelte har brug for hjælp, og hvordan man kan lære at klare en tilværelse på trods af svækkede funktioner. 

Undersøgelsens forløb​

Undersøgelsen starter med en samtale om formålet med undersøgelsen. Endvidere er der brug for oplysninger om nuværende og tidligere sociale og helbedsmæssige forhold, fx uddannelse, erhverv, sygdomme, skader, medicin og alkoholforbrug. Pårørende kan eventuelt deltage i den indledende samtale.

Dernæst gennemføres en række mundtlige og skriftlige opgaver, som belyser koncentrationsevnen, evnen til at lære nye ting, evnen til at huske navne og til at genkalde tidligere viden. Endvidere stilles opgaver, som afdækker personens dømmekraft samt evne til at bearbejde synsindtryk og rum- og retningssans. Endelig gives opgaver, som belyser sproget og det mentale tempo.

Testresultaterne vurderes i forhold til, hvad raske personer med samme køn, alder og uddannelse kan præstere. 

Varighed​

Undersøgelsen kan tage op til 3 timer. Det er vigtigt at medbringe briller eller høreapparat, hvis der er brug for sådanne hjælpemidler for at se eller høre optimalt.​


Redaktør