Henvisning til Dansk Hovedpinecenter

​​Alle patienter skal have en henvisning for at kunne blive behandlet i Dansk Hovedpinecenter.

​​​Henvisning af patienter til Dansk Hovedpinecenter

Alle henvisninger vil blive visiteret efter Specialevejledningen for Neurol​ogi. ​

Se Sundhedsstyrelsens Specialeplan for Neurologi

​Indhold i henvisningen

Henvisninger til Dansk Hovedpinecenter bliver visiteret efter gældende Specialevejledning for Neurologi.

Hovedfunktion

Patienter i eget optageområde kan henvises direkte til Dansk Hovedpinecenter.

Hvis det ved visitationen skønnes, at problemstillingen kan varetages i primærsektoren, må det, forventes at henvisningen sendes retur til egen læge grundet lang ventetid.

Regionsfunktion

Patienter skal ses på lokal neurologisk afdeling (hovedfunktion) og herefter visiteres på neurologisk afdeling i egen region (regionsfunktion) før henvisning til Dansk Hovedpinecenter.

Højt specialiseret funktion

Patienter med trigeminusneuralgi, der er set på lokal neurologisk afdeling (hovedfunktion), kan henvises direkte til højt specialiseret funktion i Dansk Hovedpinecenter.

Patienter, der er set på neurologisk afdeling i egen region (regionsfunktion), kan henvises til Dansk Hovedpinecenter.

Henvisningen sendes elektronisk til 

Sygehusafdeling: 130122.

CVI SYD: 5790000208050 eller lokationsnummer 133099.

Ved problemer med elektronisk henvisninger via CVI SYD, ring da på telefonnummer: 38 69 77 44

Dansk Hovedpinecenter modtager kun elektroniske henvisninger. Hvis dette ikke er muligt, kontakt da Dansk Hovedpinecenter. 

Redaktør