​​

Diagnostik og behandling af hovedpine

​Referenceprogram: Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter målrettet fagfolk. 

Formål​

Formålet med referenceprogrammet er at etablere fælles retningslinjer for:

  • diagnosticering,
  • organisering
  • behandling af de hyppigste primære hovedpinesygdomme som migræne, spændingshovedpine
  • og klyngehovedpine samt trigeminusneuralgi i Danmark samt at
  • beskrive faresignaler for alvorlige livstruende og andre sekundære hovedpinetilstande

Målgruppe

  • Alle læger og andet fagpersonale, der regelmæssigt møder patienter med hovedpine og ansigtssmerter, med fokus på praktiserende speciallæger i almen medicin,
  • yngre læger under uddannelse, neurologer og pædiatere i såvel praksis som på hospitalsafdelinger
  • samt beslutningstagere i den offentlige forvaltning

Download referenceprogrammet 

Download Hovedpine 123

Publikationen er udgivet af Nationalt Videncenter for Hovedpine i samarbejde med Dansk Hovedpineselskab.
Redaktør