Patientinddragelse og Patientpanel

​Samarbejdet med patienter og pårørende er en vigtig og højt prioriteret del af vores arbejde. Vi har særligt fokus på, hvordan vi kan blive bedre til at tilgodese dine behov og skabe mere sammenhæng i behandlingsforløbet.​

Afdeling for Kræftbehandling arbejder aktivt med patienter og pårørende. Bl.a. har afdelingen sit eget patientpanel.

Vi ønsker at tage hensyn til dig og dine behov. Patienter er ikke ens, og det er derfor vigtigt, at vi i begyndelsen af din indlæggelse eller dit besøg får talt om dine forventninger, så dine valg bygger på dine ønsker.

Vi vil som personale informere og lytte til dig og får dig så meget med, som du selv har lyst til. Og så kan du altid kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om i dit forløb. 

Læs mere om CKOs patientinddragelsesprojekt

Patientpanelet

Patienter og pårørende skal i mødet med personalet opleve, at de bliver inddraget, hørt og forstået. Afdelingen har derfor siden 2010 haft et patientpanel, som mødes fire gange årligt. 

Patientpanelet består af seks til otte patienter og fire medarbejdere; oversygeplejerske, formanden for kvalitetsudvalget, en overlæge og en rehabiliteringssygeplejerske. Panelet arbejder på at forbedre kommunikation, kvalitet af behandling og pleje. Alle afsnit, afdelingens kvalitetsudvalg og ledelse får referat fra møderne. 

Patientpanelets opgaver

På møderne ser vi bl.a. på afdelingens patientinformationer (pjecer, hjemmeside, info-skærme i venterum mv.) og drøfter nye tiltag, hvor afdelingen kan være i tvivl, om det skal tilbydes til alle patienter, eller om det skal være et tilbud og frivilligt at modtage. Vi deltager også i undervisningen af afdelingens personale, f.eks. når det drejer sig om udfordringerne med kommunikation og kontinuitet i behandlingsforløbet. Vi har bl.a. medvirket i film med råd og anbefalinger til personale, eksempelvis om, hvordan man griber samtaler om livsstil an.

Emner behandlet af patientpanelet (pdf, åbner i ny fane)

Patientpanelets kommissorium  (pdf, åbner i ny fane)

Del din mening

Har du forslag til forbedringer for patienter og pårørende, så er du velkommen til at sende afdelingen en mail: kraeftbehandling.rigshospitalet@regionh.dk 

Har du lyst til at blive medlem af Patientpanelet? 

Kontakt kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted på telefon 35 45 11 21, hvis du har lyst til at være med i vores patientpanel.


Redaktør