​​

Om Afdeling for Kræftbehandling

Afdeling for Kræftbehandling er den ene af de 2 onkologiske universitetsafdelinger i Region Hovedstaden. Vi varetager medicinsk behandling og strålebehandling af voksne patienter med kræft.​