Sygeplejeuddannelse i Center for Kræft og Organsygdomme

​Velkommen til Center for kræft og organsygdomme – CKO


Vi tilbyder klinisk undervisning for 1., 2., 4., 5. og 6. semester

Du kan efter aftale indsamle empiri til dit bachelorprojekt i 7. semester. Kontakt klinisk undervisningsansvarlig Mette Elisabeth Nielsen.
I Center for Kræft og Organsygdomme arbejdes der ud fra Rigshospitalets overordnede vision for uddannelse. Læringsmiljøet tilrettelægges ud fra nyeste pædagogiske viden.

I den kliniske undervisning tages udgangspunkt i dine personlige og faglige forudsætninger. Du har medindflydelse på dit studieforløb og vi lægger vægt på din individuelle studieplan og inddragelse af Logbog i medicinhåndtering.
Undervisningen tilrettelægges som bedside undervisning og ved simulation og færdighedstræning. Der tilbydes undervisning og refleksion på tværs af centret med studerende på samme semester.

Den kliniske periode tilrettelægges med stigende kompleksitet således at du erhverver sikkerhed i klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab. Kravene i perioden tilpasses det semester du er på.

Uddannelsesgruppen

Den kliniske uddannelse varetages af klinisk uddannelsesansvarlig sygeplejerske og kliniske undervisere der alle har en sygeplejefaglig og akademisk baggrund. Derudover varetages den daglige vejledning af kliniske vejledere med 1/6 diplomuddannelse i klinisk vejledning og pædagogik og af sygeplejersker med bred klinisk erfaring.

Uddannelsesgruppen er ansvarlig for at planlægge, udføre, udvikle og evaluere den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende i CKO. I centret arbejder vi målrettet med at styrke og udvikle samarbejde mellem den kliniske og teoretiske del af uddannelsen. Vi samarbejder med undervisere fra Københavns Professionshøjskole og Diakonissestiftelsens sygeplejeskoler.Redaktør