Sygeplejeuddannelse i Center for Kræft og Organsygdomme

Velkommen som sygeplejestuderende i Center for Kræft og Organsygdomme.

Center for Kræft og Organsygdomme vægter uddannelse på alle niveauer højt og hilser studerende velkomne som fremtidige kollegaer. 

I Center for kræft og organsygdomme behandles patienter med kræftsygdomme, urinvejssygdomme, nyresygdomme, mave-tarm- og lever-sygdomme samt sygdomme i hormonproducerende organer. Behandlingen kan være både medicinsk og kirurgisk. 

Vores uddannelsesteam i centret består af en klinisk uddannelsesansvarlig, af kliniske undervisere og vejledere. Vi er sammen ansvarlige for at planlægge din kliniske uddannelsesperiode, så du på en faglig, systematisk og struktureret måde arbejder med læringsmålene og fokusområderne for dit semester. 

Imens du studerer hos os, er du en vigtig medspiller i at skabe et godt lærings-og studiemiljø ved, at du aktivt arbejder med læringsmålene og opsøger muligheder for læring.  Dit udbytte af forløbet bliver således til i samarbejde med undervisere, vejledere og dine medstuderende. 

Sygepleje 24/7

I Center for Kræft og Organsygdomme er der læringsmuligheder på alle tider af døgnet og vi planlægger, at du er med i både dag- aften og nattevagter.  Du får mulighed for at arbejde med sygplejefaglige opgaver, der knytter sig til hospitalets og afdelingens døgnrytme. Ofte kan der i vagterne være mere ro til at tale med patienter og pårørende. 

Du kan læse mere om de enkelte semestres læringsmuligheder på Praktikportalen under ”Godkendelse af klinisk undervisningssted”
PraktikportalenCenter for Kræft og Organsygdomme modtager sygeplejestuderende i klinisk uddannelse på 1., 2., 4., 5., og 6., semester. Vi samarbejder med Københavns Professionshøjskole og Diakonissestiftelsens sygeplejeuddannelse. På Praktikportalen kan du altid se, hvilke undervisere der er tilknyttet. 

Redaktør