Forskning i sygepleje i Center for Kræft og Organsygdomme

​Vi er i en fusionsproces hvad angår strategien for sygepleje og forskning i Center for Kræft og Organsygdomme. De to tidligere centres strategier kan indtil videre se her på hjemmesiden.
Forskning i sygepleje - strategi mm. tidligere Abdominalcenter

Rum til forskning i sygepleje​

Abdominalcentret ønsker at skabe rum for forskning i sygepleje, og konkret bliver det i dag gjort på blandt andet sygeplejekonferencer og temadage, hvor forskningsinteresserede på flere niveauer kan deltage.  Centret ønsker at skabe en kultur, hvor forskningsspirer bliver opdaget og at skabe et miljø, der muliggør udviklingen af forskertalenter på både prægraduat og postgraduat niveau.

Læs mere om strategien for forskning i sygeplejen i Abdominalcentret og om konkrete indsatsområder på centrets strategi.

Strategi for forskning i sygeplejen 2014 - 2017      &     2011 referencerammeIgangværende ph.d-projekter projekter

Individualisering af patienter i standardiserede patientforløb. 
v. Lone Falck Jørgensen 
Anæstesisygeplejerske, cand. pæd. psyk, ph.d-stud.


Udvikling af et internetbaseret værktøj til Type 2 diabetes patienter med henblik på bedring af egenomsorgen. 
v. Anne Sophie Mathiesen 
Klinisk sygeplejespecialist, MPH.


TOD-ICU - Treatment of Intensive care-acquired delirium. An international cohort study.
v. Marie Oxenbøll-Collet
Klinisk sygeplejespecialist, ph.d-stud.  


Follow up after curatively intended surgery for hepatico-pancreatic-biliary cancer.
v. Kristine Dengsø


Optimising medication adherence in patients with end stage chronic kidney disease.
v. Trine Mechta Nielsen


VITRACE: Administration of trace elements and vitamins in patients admitted to the intensive care unit - why are we doing it and should we?
Identifying pharmacological Interventions for Delirium in critically ill patients. The AID-ICU study.
v. Gitte Kingo Vesterlund

Centrets seniorforsker i sygepleje

Stilling vacant - februar 2019

​​
Forskning i sygepleje - strategi mm. tidligere Finsencenter

Mission

Finsencentrets sygeplejefaglige mission er, at udøve sygepleje til patienter af høj faglig kvalitet og sikkerhed, samtidig med at patient og pårørende oplever sig godt behandlet og med så stor grad af medinddragelse som patienten ønsker.

Vision

Finsencentrets sygeplejefaglige vision, er at være fagligt førende indenfor udvalgte områder i centrets tre klinikker. Vi er førende ved at forske i den kliniknære sygepleje, og publicerer ny viden nationalt og internationalt. Vi er førende i den kulturforandring det er at inddrage patienter og pårørende systematisk.  Vi arbejder hen i mod en evidensbaseret praksis, og ved at være kompetente tværfaglige samarbejdspartnere der altid har det gode og effektive patientforløb som fælles mål og retning.

Vi vil i perioden 2016-2020 arbejde systematisk med vores vision for sygeplejen gennem følgende strategier:

  • En innovativ og udviklende organisation der understøtter patientforløb
  • Klinisk sygepleje
  • Forskning i klinisk sygepleje
  • Præ- og postgraduatlæring og uddannelse og kompetenceudvikling
  • Stillingsstruktur, karriereveje og møder.

Her kan du læse strategien i sin helhed:Redaktør