Tilrettelæggelsen af dit behandlingsforløb

Forløbskoordinatoren kontakter dig, efter du er blevet henvist til Afdeling for Blodsygdomme. Det er koordinatoren, som planlægger rækkefølge og tidspunkter for de undersøgelser, der hører til netop dét forløb, som du skal gennemgå. 

​​​​

Den første plan for dine undersøgelser har en af afdelingens speciallæger besluttet. Lægen har set din journal og vurderet, hvad det bedst mulige undersøgelsesprogram og indledende behandlingstilbud vil være til dig.​

Dit første møde i afdelingen

Når du møder i afdelingen, vil du naturligvis møde hos en af afdelingens læger. Og du vil hurtigst muligt blive indkaldt, men vi ved af erfaring, at den ventetid, der trods alt er, kan føles lang. Der kan være uvished, angst og somme tider frustrationer. Og der melder de sig ofte en række spørgsmål om helt praktiske ting.
Du og dine pårørende er velkomne til at kontakte ​koordinatoren for at få svar på jeres spørgsmål!

Faste kontaktpersoner

Når du møder i afdelingen, vil du få navnene på en kontaktsygeplejerske og en kontaktlæge. Det vil derefter primært være dem, som du aftaler og planlægger det videre forløb med. Men du er altid velkommen til at vende tilbage og ringe til koordinatoren ved spørgsmål om dit forløb.

Koordinatorerne​​​

Redaktør