​​Liv i blodet​​​

​​Denne hjemmeside er lavet til dig, der er nydiagnosticeret med MPN eller MDS.​

​​Coronavirus​​​

​Vigtig information fra Afdeling for Blodsygdomme i forbindelse med coronavirus.

​​Tilrettelæggelsen af dit behandlingsfor​​løb​​​

​Forløbskoordinatoren kontakter dig, efter du er blevet henvist til Afdeling for Blodsygdomme. Det er koordinatoren, som planlægger rækkefølge og tidspunkter for de undersøgelser, der hører til netop dét forløb, som du skal gennemgå.

​Din sygdom og behand​​li​ng​​​

​I Afdeling for Blodsygdomme behandler vi alle typer blodsygdomme. Her kan du læse mere om din sygdom og se, hvilke undersøgelser og behandlinger du skal igennem. ​​

Knoglemarvstransplant​​​ation

​Allogen knoglemarvstransplantation er en transplantation med celler fra en donor. Behandlingen tilbydes, når kemoterapien ikke er nok til at udrydde kræftcellerne. Inden transplantationen skal du have kemoterapi og eventuelt strålebehandling. Donorcellerne danner ny knoglemarv og et nyt immunforsvar, som kan være med til at finde og fjerne eventuelt resterende kræftceller.​

Myelomatoseskole

​I Afdeling for Blodsygdomme tilbyder vi et undervisningsforløb til patienter, der er blevet diagnosticeret med knoglemarvskræft/ myelomatose. Myelomatoseskolen giver indsigt i sygdommen og er en del af behandlingsforløbet.

Deltagelse i forsknings​​projekter

​Vi forsker for at forbedre vores undersøgelses- og behandlingsmetoder, så vi hele tiden kan sikre, at du får den bedste behandling for din sygdom. Mens du er indlagt, kan du blive spurgt, om du vil deltage i vores forskning. ​​

​Ambassadørstøtte

I Afdeling for Blodsygdomme tilbyder vi ambassadørstøtte til nye patienter og pårørende. Støtten tilbydes af ambassadører, som enten er patienter, der tidligere har gennemgået behandling for en blodsygdom, eller er pårørende til en patient med en blodsygdom. Vores ambassadører tilbyder støtte og gode råd til andre patienter og pårørende baseret på deres egne erfaringer. ​

​​