Er du særligt sårbar patient, og kan du genoptage dit arbejde?

Her kan du se vores oversigt over kriterier ved blodsygdomme, der kræver at du skal udvise forsigtighed i forbindelse med at genoptage dit arbejde.
Er du særligt sårbar patient skal du udvise forsigtighed i forbindelse med at genoptage dit arbejde, og du bør vende arbejdsmæssige hensyn med din arbejdsgiver, og om du eventuelt kan omplaceres til funktioner med mindre smitterisiko, eller om du måske helt skal blive hjemme. 

Her kan du se en oversigt over kriterier og situationer, hvor vi vurderer, at du som patient kan være særligt sårbar. 

Er du i tvivl, eller har du brug for at tale med os, er du altid velkommen til at ringe, eller brug gerne Min Sundhedsplatform til at kontakte os. 

Kriterier der vurderes at medføre ekstra risiko ved Covid-19 smitte


 1. Hvis du er i aktiv kræftbehandling

 2. Hvis du har været i kræftbehandling indenfor de seneste 6 måneder
  Du kan dog godt gå på arbejde, hvis du er i behandling med ét eller flere af følgende
  • Imatinib, TasignaTM, SprycelTM, BosulifTM, IclusigTM
  • Hydroxyurea/HydreaTM
  • Anagrelid/XagridTM
  • Alfa-interferon

 3. Hvis du lider af neutropeni
  Lave hvide blodlegemer af typen neutrofile (neutrocyttal under 1 mia/l)

 4. Hvis du er i regelmæssig behandling med immunglobuliner og/eller har nedsat niveau af immunglobulin G (dvs. under 6 g/l)

 5. Hvis du er myelomatosepatient, også i perioder uden behandling

 6. Hvis du har fået en stamcelletransplantation indenfor de seneste 6 måneder

 7. Hvis du er i immundæmpende behandling, inklusiv:
 • Ciclosporin
 • Tacrolimus
 • Sirulimus
 • Prednisolon (dosis over 15 mg pr dag)
 • Rituximab indenfor 6 måneder
 • Eculizumab (SolirisTM), Ravulizumab/UltomirisTM

Lægeerklæringer

Som udgangspunkt udfærdiger vi udelukkende lægeerklæringer, hvis vi bliver bedt om det af din arbejdsgiver eller din hjemmekommune. 

Pårørende til særligt sårbare patienter

Pårørende til sårbare patienter må gerne gå på arbejde, dette er i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

Hvis du efter at have læst ovenstående fortsat er usikker på, om du er særligt sårbar, er du velkommen til at kontakte os. Du kan med fordel bruge Min Sundhedsplatform.
Læs mere og log in på Min Sundhedsplatform


Har du lunge- eller hjertesygdom kan du læse mere på nedenstående links:

Redaktør