Henvisning til allogen knoglemarvstransplantation

OBS! Fra januar 2023 er henvisningsproceduren og -skemaer forskellige for brugere med og uden adgang til Sundhedsplatformen (se nedenfor) samt for henvisning af børn (<18år) og voksne til allogen knoglemarvstransplantation.
Henvisningsskemaerne nedenfor skal bruges til henvisning til allogen knoglemarvstransplantation. Skemaerne udfyldes og vedhæftes den elektroniske henvisning i Edifact sammen med relevante bilag. Henvisningerne skal sendes til sygehus/afdelings-kode: 1301 10.  

Henvisning af børn 

Her er proceduren for henvisning ikke ændret. Skemaet udfyldes og vedhæftes som bilag til elektronisk henvisning på lokationsnummer 1301 10.


Vejledning til Smartphrase i SP

Der foreligger en ny smartphrase, som erstatter skemaet til henvisning til alloHCT for voksne (det erstatter IKKE MUD-ansøgning eller henvisningsskemaerne til børn-KMT og CAR-T). 

Man navigerer gennem henvisningen med F2-tasten. Nogle af rubrikkerne overføres automatisk (der kan dog være behov for redigering) og resten ligger som ***, der skal udfyldes. F2 bruges også gennem skemaerne sidst i smartphrasen (karnofsky og komorbiditet). OBS! der skal et par LFU (FEV1 og DLCOc) og EF-værdier ind i teksten undervejs, men det fremgår i smartphrasen. Smartphrasen hedder HÆMALLOGENHENVISNING og fremsøges med .hæmallogen i et visitationsnotat i patientens journal. Som vanligt laves best/ord elektronisk henvisning til allogen HCT for voksne, der sendes til Hæmatologisk Afdeling, lokalisationsnummer 130110. Så ved vi, at der ligger en henvisning i journalen. Fordelen ved smartphrasen er, at noget skrives automatisk, OG at der ikke længere skal vedlægges dokumentation/pdf for oplysningerne i resumeet. 

MEN det er VIGTIGT, at alle oplysningerne i resumeet er grundige. Afgørende for godkendelse (!) er, at der er dato på de vigtige begivenheder (diagnose KM, scanningssvar, behandlinger, response-evaluering, relaps etc. – så vi ved, hvad I beskriver og kan slå op i SP).

Behandling af indstillinger

Din indstilling behandles af visitationsudvalget for allogen knoglemarvstransplantation. Visitationsudvalget mødes en gang om ugen for at behandle de indkomne henvisninger. Du bliver orienteret om udvalgets beslutning kort efter deres møde. Deadline til næste uges visitationsmøde er tirsdag klokken 12.​

Kontakt visitationen

Har du spørgsmål i forhold til henvisningen, kan du kontakte:

Visitationskoordinator
Tlf: 3545 9604


Redaktør