Henvisning til allogen knoglemarvstransplantation

​Henvisningsskemaerne udfyldes og vedhæftes  som bilag til elektronisk henvisning på lokationsnummer 1301 10.
Henvisningsskemaerne nedenfor skal bruges til henvisning til allogen knoglemarvstransplantation. Skemaerne udfyldes og vedhæftes den elektroniske henvisning i Edifact sammen med relevante bilag. Henvisningerne skal sendes til sygehus/afdelings-kode: 1301 10.  

Henvisningsskemaer

Henvisningsskemaer til allogen knoglemarvstransplantation: 

Din indstilling behandles af visitationsudvalget for allogen knoglemarvstransplantation. Visitationsudvalget mødes en gang om ugen for at behandle de indkomne henvisninger. Du bliver orienteret om udvalgets beslutning kort efter deres møde.

Kontakt visitationen

Har du spørgsmål i forhold til henvisningen, kan du kontakte:

Visitationskoordinator
Tlf: 3545 9604


Redaktør