Donorudredning for allogen knoglemarvstransplantation

​Donorudredningen indledes med at afklare, om patienten har søskende, der er egnede donorer. Hvis patienten ikke har søskende, der kan bruges som donorer, skal visitationsudvalget for knoglemarvstransplantation godkende søgning efter en ukendt donor.

Redaktør