Om Afdeling for Bedøvelse og Operation, Center for Kræft og Organsygdomme

Afdeling for Bedøvelse og Operation i Center for Kræft og Organsygdomme bedøver patienter med sygdomme i mavetarmkanaler, urinveje og store blodkar.

Vores afdeling består af tre afsnit for henholdsvis anæstesi, operation og opvågning. Afdeling for Bedøvelse og Operation har som sine væsentligste opgaver:

 • At informere patienten via en samtale med en anæstesilæge om bedøvelse og faste før en operation
 • At bedøve patienter i forbindelse med en større undersøgelse eller operation.
 • At bidrage til at operationspatienten får et sikkert, effektivt og ukompliceret operations- og anæstesiforløb.
 • At sikre den kritisk syge patient øjeblikkelig behandling og umiddelbart efterfølgende et sikkert og sammenhængende pleje- og behandlingsforløb ​
Vi varetager anæstesiydelser og operativ assistance til de tre kirurgiske specialer

 • Karkirurgi
 • Urologi
 • Kirurgisk Gastroenterologi
På vores observations- og terapiafsnit varetager vi desuden den postoperative behandling og pleje af patienter fra yderligere 8 specialer på Rigshospitalet.

Afdelingen har landsfunktion for anæstesiologiske ydelser til levertransplantationer og et særligt indsatsområde er anlæggelse af permanente dialysekatetre for Afdeling for Nyresygdomme og ernæringskatetre for Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme. Der ydes tillige anæstesiologisk assistance til patienter med leversygdomme på intensiv afsnit i Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme.

Afdelingens udviklingsinitiativer resumeres årligt i den samlede publikation for hele Region Hovedstaden.​


Afsnit

 • Bedøvelse og Operation 2044
 • Bedøvelse og Operation 2041/2043)
 • Opvågning 2042

På operationsgangen behandles patienter fra følgende afdelinger

Afdelingen i tal​

Vi udfører

 • ca. 6000 operationer om året
 • ca. 10000 opvågningsforløb om året
 • 15-20 videnskabelige arbejder pr. år

Vi arbejder på​

 • 10 operationsstuer, samt på røntgen- og klinik/ambulatorieafsnit
 • 18 sengepladser i opvågningsafsnittet

Vi er

 • 133 sygeplejersker (1 ledende oversygeplejerske, 5 afdelingssygeplejersker, en klinisk sygeplejespecialist, 3 kliniske vejledere blandt ca. 117 sygeplejersker og 6 sygehjælpere og SoSu-assistenter)
 • 21 læger (1 professor, 1 ledende overlæge, 7 overlæger, 6 afdelingslæger, 6 yngre læger i hoveduddannelse)
 • 1 fuldmægtig

Vi har

 • minimum en årlig temadag for afdelingen
 • temaeftermiddage
 • undervisning hver torsdag
 • en stor festlig julefrokost
 • et stort engageret personale 


Redaktør