Om Afdeling for Bedøvelse og Operation, Center for Kræft og Organsygdomme

Afdeling for Bedøvelse og Operation i Center for Kræft og Organsygdomme bedøver patienter med sygdomme i mavetarmkanaler, urinveje og store blodkar.

Vores afdeling består af tre afsnit for henholdsvis anæstesi, operation og opvågning. Afdeling for Bedøvelse og Operation har som sine væsentligste opgaver:

 • At informere patienten via en samtale med en anæstesilæge om bedøvelse og faste før en operation
 • At bedøve patienter i forbindelse med en større undersøgelse eller operation.
 • At bidrage til at operationspatienten får et sikkert, effektivt og ukompliceret operations- og anæstesiforløb.
 • At sikre den kritisk syge patient øjeblikkelig behandling og umiddelbart efterfølgende et sikkert og sammenhængende pleje- og behandlingsforløb ​
Vi varetager anæstesiydelser og operativ assistance til de tre kirurgiske specialer

 • Karkirurgi
 • Urologi
 • Kirurgisk Gastroenterologi
På vores observations- og terapiafsnit varetager vi desuden den postoperative behandling og pleje af patienter fra yderligere 8 specialer på Rigshospitalet.

Afdelingen har landsfunktion for anæstesiologiske ydelser til levertransplantationer og et særligt indsatsområde er anlæggelse af permanente dialysekatetre for Nefrologisk Klinik og ernæringskatetre for Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme. Der ydes tillige anæstesiologisk assistance til patienter med leversygdomme på intensiv afsnit i Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme.

Afdelingens udviklingsinitiativer resumeres årligt i den samlede publikation for hele Region Hovedstaden.​


Afsnit

 • Bedøvelse og Operation 2044
 • Bedøvelse og Operation 2041/2043)
 • Opvågning 2042

På operationsgangen behandles patienter fra følgende afdelinger/klinikker

Afdelingen i tal​

Vi udfører

 • ca. 6000 operationer om året
 • ca. 10000 opvågningsforløb om året
 • 15-20 videnskabelige arbejder pr. år

Vi arbejder på​

 • 10 operationsstuer, samt på røntgen- og klinik/ambulatorieafsnit
 • 18 sengepladser i opvågningsafsnittet

Vi er

 • 133 sygeplejersker (1 ledende oversygeplejerske, 5 afdelingssygeplejersker, en klinisk sygeplejespecialist, 3 kliniske vejledere blandt ca. 117 sygeplejersker og 6 sygehjælpere og SoSu-assistenter)
 • 21 læger (1 professor, 1 ledende overlæge, 7 overlæger, 6 afdelingslæger, 6 yngre læger i hoveduddannelse)
 • 1 fuldmægtig

Vi har

 • minimum en årlig temadag for afdelingen
 • temaeftermiddage
 • undervisning hver torsdag
 • en stor festlig julefrokost
 • et stort engageret personale 

Redaktør