Afdeling for Bedøvelse og Operation i Center for Kræft og Organsygdomme

Vores afdeling består af tre afsnit for henholdsvis bedøvelse, operation og opvågning. Vi informerer patienter om bedøvelse og faste før operation. Vi bedøver patienter, og vi bidrager til at alle operationspatienter får et sikkert og ukompliceret operationsforløb.

Det er vigtigt for os, at du føler dig godt modtaget. Vi har samlet viden, gode råd og praktiske redskaber, der kan støtte dig før, under og efter et sygdomsforløb. Se dem her

Vi skifter navn fra ​Anæstesi- og Operationsklinikken​ til Afdeling for Bedøvelse og Operation. Derfor kan du i en periode møde begge navne.

 Sygeplejerske i vores afdeling


 Spørgsmål og svar om bedøvelse