Nye afdelings- og afsnitsnavne i Center for Kræft og Organsygdomme

Afdelinger (tidligere klinikker) på Rigshospitalet skifter afdelingsnavn og afsnitsnavne. 
I listen herunder ses afdelingerne i Center for Kræft og Organsygdomme med både nyt og gammelt navn. Se de nye afsnitsnavne ved at klikke på en afdeling. Link til alle afdelingers kontaktsider findes under hver afdeling. 

Anæstesi- og Operationsklinikken

Nyt navn: Afdeling for Bedøvelse og Operation

Se også kontaktinformation Afdeling for Bedøvelse og Operation i CKO

GAMLE NAVNE

Anæstesi- og Operationsklinikken

i Center for Kræft og Organsygdomme
NYE NAVNE

Afdeling for Bedøvelse og Operation
Operation 2041 Bedøvelse og Operation 2041
Operation 2043 Bedøvelse og Operation 2043
Operation 2044 Bedøvelse og Operation 2044
Opvågning 2042 Opvågning 2042

Intensiv Terapiklinik

Nyt navn: Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme

Se også kontaktinformation Afdeling for Intensiv Behandling i CKO

GAMLE NAVNE
Intensiv Terapiklinik

NYE NAVNE
Afdeling for Intensiv Behandling i Center for Kræft og Organsygdomme
Tværfagligt ambulatorium for udskrevne patienter 4131 Opfølgning og Rehabilitering efter Intensiv Behandling, klinik 4131
  Intensiv Behandling, sengeafsnit 4131
Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik

Nyt navn: Afdeling for Organkirurgi og Transplantation

Se også kontaktinformation Afdeling for Organkirurgi og Transplantation

GAMLE NAVNE

Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik
NYE NAVNE

Afdeling for Organkirurgi og Transplantation
Ambulatoriet Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik Organkirurgi og Transplantation, klinik 2123
Ambulatoriet for Leverkirurgi Organkirurgi og Transplantation, klinik 2121
Sengeafsnit 3031 Organkirurgi og Transplantation, sengeafsnit 3121
Sengeafsnit 3122 Organkirurgi og Transplantation, sengeafsnit 3122
Sengeafsnit 2124 Organkirurgi og Transplantation, sengeafsnit 2124
Sengeafsnit 2123 dagkirurgi Organkirurgi og Transplantation, dagkirurgisk sengeafsnit 2123
Stomienheden 3123 Stomiklinik 3122
Klinik for Blodsygdomme

Nyt navn:Afdeling for Blodsygdomme

Se også kontaktinformation Afdeling for Blodsygdomme

GAMLE NAVNE

Klinik for Blodsygdomme
NYE NAVNE

Afdeling for Blodsygdomme
Ambulatorium 4033 Blodsygdomme, klinik 4033  
Ambulatorium 4034 Blodsygdomme, klinik 4034  
Ambulatorium 4041   Blodsygdomme, klinik 4041  
Ambulatorium 4042   Blodsygdomme, klinik 4042  
Ambulatorium 4222   Blodsygdomme, klinik 4222  
Sengeafsnit 4043   Blodsygdomme, sengeafsnit 4043  
Sengeafsnit 4044   Blodsygdomme, sengeafsnit 4044  
Sengeafsnit 5052   Blodsygdomme, sengeafsnit 5052  
Sengeafsnit 4054   Blodsygdomme, sengeafsnit 4054  
Medicinsk Endokrinologisk Klinik

Nyt navn: Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme

Se også kontaktinformation Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme

GAMLE NAVNE

Medicinsk Endokrinologisk Klinik

NYE NAVNE

Afdeling for Hormon- og Stofskiftesygdomme
Dagambulatorium og Ambulatorium, afsnit 7562 Hormon- og Stofskiftesygdomme, klinik 7562
Knogle- og Kalksygdomme, klinik 7562
Neuroendokrine Tumorer, klinik 7562
Diabetesenhed, afsnit 7562 Diabetes, klinik 7562
Laboratorier, afsnit 7562 Hormon- og Stofskiftesygdomme blodprøvetagning, klinik 7562
DEXA scanning, afsnit 2131 Knogleskanning, klinik 2131
DEXA skanning, afsnit 7652 Knogleskanning, klinik 7652
Sengeafdeling, afsnit 3131 Hormon- og Stofskiftesygdomme, sengeafsnit 3131
Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme

Nyt navn: Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme

Se også kontaktinformation Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme

GAMLE NAVNE

Medicinsk Klinik for Mave-, Tarm- og Leversygdomme
NYE NAVNE

Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme
Sengeafsnit Tarmsvigt og Leversygdomme, sengeafsnit 3123
Sengeafsnit Tarmsvigt og Leversygdomme, sengeafsnit 3124
Daghospital Tarmsvigt og Leversygdomme, sengeafsnit 3164
Ambulatorium 3164 Tarmsvigt og Leversygdomme, klinik 3164
Laboratorium Tarmsvigt og Leversygdomme, klinik 2101
Ernæringsenheden Ernæringsterapi, klinik 3133
Nefrologisk Klinik

Nyt navn: Afdeling for Nyresygdomme

Se også kontaktinformation Afdeling for Nyresygdomme

GAMLE NAVNE
Nefrologisk Klinik
NYE NAVNE

Afdeling for Nyresygdomme
Sengeafsnit 3131 Nyresygdomme, sengeafsnit 3131
Sengeafsnit 3132 Nyresygdomme, sengeafsnit 3132
Sengeafsnit 3133 Nyresygdomme, sengeafsnit 3133
Sengeafsnit 3134 Nyresygdomme, sengeafsnit 3134
Nefrologisk Ambulatorium 2134 Nyresygdomme, klinik 2134
Hjemmedialyse 2134 Hjemmedialyse, klinik 2134
Hæmodialyse 2133 Dialyse, klinik 2133
Hæmodialyse 8601 Dialyse, klinik 8601
Hæmodialyse 1. (Frederiksberg Hospital) Dialyse, klinik 1
Hæmodialyse 2. (PLC) (Frederiksberg Hospital) Dialyse, klinik 2
Onkologisk Klinik

Nyt navn: Afdeling for Kræftbehandling

Se også kontaktinformation Afdeling for Kræftbehandling

GAMLE NAVNE

Onkologisk Klinik

NYE NAVNE

Afdeling for Kræftbehandling
Team 1 Brystkræft Ambulatorium 4262 Brystkræft, klinik 4262
Team 2 Lungekræft og Hoved- Halskræft Ambulatorium 4252 Lungekræft og Hoved/halskræft, klinik 4252
Team 3 Mave-tarm afsnit 5012 Mave-tarmkræft, klinik 5012
Team 4 Gyn. og Hjernekræft 5042 Underlivskræft og Kræft i Hjernen, klinik 5042
Team 5 Blære-, prostata og testikelkræft 5011 Urinvejskræft og Sjældne Kræftsygdomme, klinik 5011
Team 1 Brystkræft Sengeafdeling 5014 Brystkræft, sengeafsnit 5014
Team 2 Lungekræft og Hoved- Halskræft Sengeafdeling 5043 Lungekræft og Hoved/halskræft, sengeafsnit 5043
Team 3 Mave-tarm afsnit 5014 Mave-tarmkræft, sengeafsnit 5014
Team 4 Gyn. og Hjernekræft 5044 Underlivskræft og Kræft i Hjernen, sengeafsnit 5044
Team 5 Blære-, prostata og testikelkræft 5013 Urinvejskræft og Sjældne Kræftsygdomme, sengeafsnit 5013
Afsnit for konkomitant behandling 3991 Strålebehandling, forberedelse og kontrol, klinik 3991
Afsnit for stråleterapi 3981 Strålebehandling, klinik 3981
Palliativt afsnit 4005 Lindrende Behandling, klinik 4005
Fase 1 enheden 5011 Fase 1/ Forsøgsbehandling, klinik 5011
Fase 1 enheden 5013 Fase 1/ Forsøgsbehandling, klinik 5013
Enhed for Kræftrehabilitering Kræftrehabilitering og Senfølger, klinik 9601

Urologisk Klinik

Nyt navn: Afdeling for Urinvejskirurgi

Se også kontaktinformation Afdeling for Urinvejskirurgi

GAMLE NAVNE

Urologisk Klinik
NYE NAVNE

Afdeling for Urinvejskirurgi
Urologisk ambulatorium 2111 Urinvejskirurgi, klinik 2111
Urologisk ambulatorium 2112 Urinvejskirurgi, klinik 2112
Urologisk sengeafsnit 2113 Urinvejskirurgi, sengeafsnit 2113
Urologisk sengeafsnit 2114 Urinvejskirurgi, sengeafsnit 2114Afdelinger i Center for Kræft og Organsygdomme