Ernæringskonference

​Der afholdes ernæringskonference hver torsdag kl. 14.30 -15.00 i BørneErnæringsEnheden afsnit 4094. Vibeke Brix, Karin Kok og Christian Mølgaard er tovholdere på konferencen. 

Alle kan indsende deres cases til diskussion, senest om onsdagen kl. 14 på mail rh-barnernaering@regionh.dk

Til mødet forventes en kort præsentation af problemstillingen, med efterfølgende diskussion i plenum. Redaktør