Internationalt samarbejde (Neo-BFHI and more)

Videnscenter for amning af børn med specielle behov deltager i nordiske og andre internationale forskningssamarbejder og arbejdsgrupper.

​Arbejdet har resulteret i anbefalinger for 3 guidende principper og 10 skridt for amning på neonatalafdelinger. Anbefalingerne er diskuteret på konference og workshop i Uppsala september 2011, og de endelige dokumenter præsenteret på konference i Uppsala maj 2015. Hoveddokumentet, et selvevalueringsværktøj samt undervisningsmateriale​, kan downloades fra ILCA's hje​m​meside.

Hoveddokumentet:
Nyqvist KH, Maastrup R, Hansen MN, Haggkvist AP, Hannula L, Ezeonodo A, Kylberg E, Frandsen AL, Haiek LN. Neo-BFHI: The Baby-friendly Hospital Initiative for Neonatal Wards. Core document with recommended standards and criteria. Nordic and Quebec Working Group; 2015.​


Artikel om de 3 guidende principper er publiceret:
Hedberg Nyqvist K, Häggkvist AP, Hansen MN, Kylberg E, Frandsen AL, Maastrup R, Ezeonodo A, Hannula L, Koskinen K, Haiek LN. Expansion of the Ten Steps to Successful Breastfeeding into Neonatal Intensive Care: Expert Group Recommendations for Three Guiding Principles. J Hum Lact. 2012;28(3):289-96.

Artikel om ti skridt til amning på neonatalafdelinger er publiceret:
Nyqvist KH, Häggkvist AP, Hansen MN, Kylberg E, Frandsen AL, Maastrup R, Ezeonodo A, Hannula L, Haiek LN. Expansion of the Baby-Friendly Hospital Initiative Ten Steps to Successful Breastfeeding into Neonatal Intensive Care: Expert Group Recommendations. J Hum Lact. 2013 Aug;29(3):300-9.

Videnscentret har også samarbejdet med en anden nordisk forskergruppe om hud-mod-hud-kontakt i neonatalafdelinger i Norden.

Se også forskning

Artikel om dette er publiceret i Acta Paediatrica:
Olsson E, Andersen RD, Axelin A, Jonsdottir RB, Maastrup R, Eriksson M. Skin-to-skin care in neonatal intensive care units in the Nordic countries: a survey of attitudes and practices. Acta Paediatr; 2012;101:1140-1146

Redaktør